Viết bởi admin | 3 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói ” được thông báo cho WTO vào ngày 03/8/2016 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/241 đã ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 và sẽ có hiệu lực […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/2/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin. Cụ thể, 5 loại tế bào lithium thứ cấp và pin sẽ bị kiểm soát bằng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/2/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học sẽ được sửa đổi để bổ sung tiêu chuẩn đối với […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/1/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về việc Phê duyệt PHMB (1415; 4.7) là chất hoạt tính sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 2 và 4. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định liên Khí nhà kính giai đoạn 2. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý vào ngày 05/2/2018. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 April, 2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa theo Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) của Tổ chức thương mại thế giới WTO, Liên Minh Châu Âu(EU) đã gửi dự thảo Cảnh báo đối với Quy định thực thi của EU về việc biểu thị tên nước xuất xứ của thành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 March, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/1/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Mã an toàn dành cho thiết bị giải trí có quy mô lớn. Tiêu chuẩn này quy định các quy tắc chung, cũng như các yêu cầu an toàn cơ bản đối với vật liệu và ốc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 March, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/1/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đạo luật vệ sinh thực phẩm. Cụ thể, sẽ cải thiện các quy định vệ sinh đối với đồ dùng, đồ đựng, bao bì cho thực phẩm và các chất phụ gia thực phẩm. Mục […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 March, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 08/2/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo xây dựng mẫu đăng ký và báo cáo cho nhà sản xuất các thiết bị điện và điện tử để báo cáo lên cơ quan đăng ký. Mục đích của Dự thảo nhằm hài hoà các quy tắc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 March, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/2/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi đối với Dự thảo quy định Cấm đồ chơi trẻ em và các sản phẩm chăm sóc trẻ em chứa Phthalates mã thông báo G/TBT/N/USA/1186. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, Uỷ ban An toàn Sản […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 6,368,160
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp