Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/7/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/5/2018, Philippines thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo hướng dẫn về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp cho máy móc nông nghiệp và thủy sản. Căn cứ Mục 20 và 24 của Đạo luật Cộng hòa số 10601, còn được gọi là Luật Cơ giới […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/6/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định thực thi luật thiết bị y tế”. Các sửa đổi như sau: a. Làm rõ phạm vi những điều bất lợi đối với sức khoẻ cần được báo cáo cho Bộ trưởng Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/6/2018, Liên minh châu Âu EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định Ủy ban về việc không chấp thuận một số chất hoạt tính trong các sản phẩm bi ô xít theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng châu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/5/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật này quy định về các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác (trong Luật này gọi chung là rượu, bia) […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo. Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu. Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc thiết yếu đối với thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 04/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành. Dược liệu đáp ứng một trong các tiêu chí sau xem xét lựa chọn đưa vào Danh mục dược liệu phải đăng ký lưu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

 Ngày 05/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, bao gồm cả hương liệu. Thông tư này […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với chất được sử dụng để bổ sung Vitamin A. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chất và quản lý được […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo bổ sung đối với Quy định Xác định các nguyên tố chì, ATSM F963 và Phthalates trong các loại gỗ được sử dụng để chế tạo sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi trẻ em và […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 12,566,981
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp