Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/5/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật này quy định về các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác (trong Luật này gọi chung là rượu, bia) […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo. Thông tư Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu. Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn thuốc thiết yếu đối với thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc cổ truyền […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 04/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Ban hành danh mục dược liệu phải đăng ký lưu hành. Dược liệu đáp ứng một trong các tiêu chí sau xem xét lựa chọn đưa vào Danh mục dược liệu phải đăng ký lưu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

 Ngày 05/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. Thông tư này quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm, bao gồm cả hương liệu. Thông tư này […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/6/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với chất được sử dụng để bổ sung Vitamin A. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với chất và quản lý được […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo bổ sung đối với Quy định Xác định các nguyên tố chì, ATSM F963 và Phthalates trong các loại gỗ được sử dụng để chế tạo sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi trẻ em và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô và xe gắn máy điện. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ắc quy cung cấp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 6,560,699
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp