Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/8/2018, Thái Lan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo NBTC TS 3001-25xx (20xx): Tương thích điện từ. NBTC TS 3001- 25xx (20xx) sẽ thay thế cho NTC TS 3001-2555 (2012), quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với khả năng tương thích điện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đối với “Quy định về phê duyệt, thông báo và đánh giá Dược mỹ phẩm. Bản sửa đổi được đề xuất nhằm làm rõ phạm vi ngoại lệ liên quan đến việc xem xét độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen. Lần đầu tiên, giấy phép nhập khẩu khoai tây biến đổi gen dự kiến sẽ được cấp cho người tiêu dùng, sau khi kiểm tra an toàn theo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi các yêu cầu đối với sản phẩm huyết tương người đông lạnh.Mục đích của Dự thảo nhằm bảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu. Để tăng cường sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, Hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu sẽ được sửa đổi các nội dung như hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27/7/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Thông số chung cho máy dò kim loại cầm tay. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, nhận dạng, nhãn, bao bì và các tài […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 September, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 09/8/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế. Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/6/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi một phần “Các quy định an toàn cho phương tiện vận tải đường bộ”. Các nội dung sửa đổi như sau: 1 Thiết lập giới hạn phát thải 2 Độ bền về quãng đường đi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn cho phân bón thông thường. Cụ thể, sẽ thiết lập tiêu chuẩn đối với phân bón được sản xuất từ chất thải thực phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm phản ánh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 04/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi đối với tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản về thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ. Cụ thể, Điều 5 sẽ được […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 8,555,875
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp