Viết bởi admin | 12 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/12/2018, Indonesia thông báo cho các nước thành viên WTO về việc sửa đổi Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia bắt buộc đối với cà phê hòa tan trong mã thông báo G/TBT/N/IDN/86/Add.3. Tiêu chuẩn này đã có hiệu lực kể từ ngày 19/01/2016 Sửa đổi này bao gồm: 1. Bổ sung các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/9/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu và kiểm tra đối với đèn LED có ballast nhằm mục đích nângcao hiệu suất năng lượng của các bóngđèn LED. Đài Loan chưa xác định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 19/9/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định không phê duyệt chất Willaertia magna c2c maky là một chất hoạt tính để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn loại 11. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 03/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Dự thảo sửa đổi Phụ lục III Quy định (EC) Số 1925/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về chất béo chuyển hoá, trừ chất béo chuyển hóa tự nhiên trong mỡ động vật, trong thực […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/10/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với các sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi tiêu chuẩn cho “Albumin” (một loại protein huyết tương trong cơ thể người) và ” Human Normal […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban đối với sản phẩm cung cấp điện EPS theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EC) số 278/2009. Cụ thể, Dự thảo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 08/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với các sản phẩm chiếu sáng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) số 244/2009, (EC) số 245/2009 và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với cho máy rửa bát gia dụng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, sửa đổi Quy định của Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/10/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thiết bị y tế tốt”. Cụ thể, dựa theo Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, sẽ yêu cầu bổ sung kiểm tra QMS,chỉnh sửa định nghĩa thuật ngữ và sửa đổi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 November, 2018 | 0 Bình luận |

Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi danh mục các chất độc hại. Cụ thể, theo quy định của Đạo luật kiểm soát các chất độc hại, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi chỉ định thêm 4 chất vào danh mục các […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 16,236,940
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp