Viết bởi admin | 9 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo bổ sung đối với Quy định Xác định các nguyên tố chì, ATSM F963 và Phthalates trong các loại gỗ được sử dụng để chế tạo sản phẩm dành cho trẻ em, đồ chơi trẻ em và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe mô tô và xe gắn máy điện. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và việc kiểm tra chất lượng, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với ắc quy cung cấp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 June, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 23/4/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy chì dùng trên xe mô tô, xe gắn máy. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA. Dự thảo này thông báo việc gia hạn 17 chất trong Danh mục quốc gia các chất bị cấm theo các quy định về hữu cơ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn ghi nhãn một số sản phẩm gia dụng có chứa Methylene Chloride. Liên minh công nghiệp dung môi halogen đã đề nghị Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng sửa đổi chính sách năm 1987 về việc ghi nhãn một số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật vệ sinh thực phẩm. Theo quy định sửa đổi, việc ghi nhãn và quảng cáo các giải thưởng liên quan trực tiếp đến sản phẩm sẽ được cho phép và loại trừ khỏi phạm vi của định nghĩa quảng cáo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Các quy định kỹ thuật đối với thiết bị có tần số vô tuyến điện công suất thấp” được thông báo cho WTO vào ngày 28/7/2017 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/282 đã ban hành vào ngày 10 tháng 1 năm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói ” được thông báo cho WTO vào ngày 03/8/2016 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/241 đã ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 và sẽ có hiệu lực […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,140,687
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp