Viết bởi admin | 28 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với cho máy rửa bát gia dụng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, sửa đổi Quy định của Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/10/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thiết bị y tế tốt”. Cụ thể, dựa theo Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, sẽ yêu cầu bổ sung kiểm tra QMS,chỉnh sửa định nghĩa thuật ngữ và sửa đổi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 November, 2018 | 0 Bình luận |

Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi danh mục các chất độc hại. Cụ thể, theo quy định của Đạo luật kiểm soát các chất độc hại, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi chỉ định thêm 4 chất vào danh mục các […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/10/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi thông số kỹ thuật an toàn Mỹ phẩm. Sửa đổi này đáp ứng một số yêu cầu đối với các chất bị cấm/hạn chế cũng như phương pháp thử và đánh giá của những chất này. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26/9/2018, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 07/11/2018, Trung Quốc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về đặc tính trắc quang của đèn ban ngày dành cho xe điện trong thông báo mã G/TBT/N/CHN/1289. Cụ thể, Tiêu chuẩn này quy định các đặc tính trắc quang, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra và các quy định khác của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 November, 2018 | 0 Bình luận |

EU bổ sung Quy định (EU) Số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến đặc tính thấm khí của cửa sổ bằng nhựa, cửa kính và mái nhà. Ngày 15/11/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban bổ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 08/11/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi các quy định về quản lý việc xem xét, đăng ký và cấp phép đối với thực phẩm và các sản phẩm liên quan (Thông báo số 1071302691 ban hành bởi Bộ Y tế và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn phê duyệt hoạt chất và sản phẩm diệt khuẩn trong mã thông báo G/TBT/N/KOR/798. Các nội dung chính của dự thảo như sau: – Bộ Môi trường công bố tiêu chuẩn phê duyệt hoạt […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/10/2018, Hoa Kỳ đưa ra Dự thảo sửa đổi mức độ sử dụng hóa chất gây suy giảm khả năng sinh sản: Tính toán lượng tiêu thụ trung bình của người tiêu dùng trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1408. Cụ thể, khi doanh nghiệp đưa ra “mức độ” hóa chất gây suy giảm chức năng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 13,518,600
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp