Viết bởi Trương Vân | 6 November, 2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1637 ngày 10/8/2020, Hoa Kỳ thông báo Chương trình hữu cơ quốc gia; Tăng cường thực thi hữu cơ. Quy tắc đề xuất – Cơ quan quản lý thị trường nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đề xuất sửa đổi các quy định hữu cơ của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 November, 2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/746 ngày 18/9/2020, Liên minh Châu Âu thông báo về Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2018/848 của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng liên quan đến các yêu cầu đối với nhóm người vận hành và mô hình chứng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 November, 2020 | 0 Bình luận |

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CZE/251 ngày 9/9/2020, Cộng hòa Séc thông báo Dự thảo Nghị định thi hành về việc thực hiện một số biện pháp liên quan đến cấm vũ khí hóa học. Dự thảo Nghị định thực hiện thay thế Nghị định thực hiện số 208/2008 hiện có và trình bày chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13 October, 2020 | 0 Bình luận |

Mới đây, Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản về chăn nuôi hữu cơ. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ động thực vật. Cụ thể, sẽ bổ sung các tiêu chuẩn đối với gà tây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 October, 2020 | 0 Bình luận |

Hội nhập kinh tế quốc tế là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta và được cụ thể hoá qua những bước đi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng chất lượng. Mở đầu cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng là khi Việt Nam gia nhập tổ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 1 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/08/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với Thiết bị điện y tế – Phần 2-60: Yêu cầu về an toàn và hiệu suất cần thiết của thiết bị nha khoa. Cụ thể, Phần 2 này sẽ bao gồm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 1 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/09/2020 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Hướng dẫn đăng ký quản lý môi trường đối với hóa chất. Hướng dẫn này là một văn bản quy định hỗ trợ cho việc thực hiện “Các biện pháp đăng ký quản lý môi trường đối […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 1 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 19/08/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình tiết kiệm năng lượng: Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy giặt và máy sấy quần áo. Cụ thể, Bộ Năng lượng (DOE) đề xuất sẽ phân loại hai nhóm sản phẩm riêng biệt: […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 1 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 24/08/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Quy chuẩn này quy định mức giới hạn khí thải, các phép thử […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 8 August, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện nghĩa vụ của Hiệp định TBT/WTO, ngày 17/7/2020 Hoa Kỳ đã gửi thông báo (mã số G/TBT/N/VNM/1634) cho các nước Thành viên WTO về việc Uỷ ban Thương mại Liên bang (FTC) Hoa Kỳ đang xây dựng quy định ghi nhãn “Made in USA” và công bố nguồn gốc Hoa Kỳ trên nhãn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 13,078,151
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp