Viết bởi admin | 13/08/2015 | 0 Bình luận |

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

DANH SÁCH CÁC BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA   TT Ký hiệu Tên ban kỹ thuật Trư­ởng ban/ Thư ký Chức vụ Đơn vị công tác 1. TCVN/JTC 1 Công nghệ thông tin TS. Nguyễn Chí Công Ths. Nguyễn Hải Anh Nguyên Phó Giám đốc, Trung tâm Vật liệu Quang điện tử Địa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

Danh mục TCVN/QCVN 2017 Danh mục TCVN/QCVN 2016 Danh mục TCVN/QCVN 2015 Danh mục TCVN/QCVN 2014 Danh mục TCVN/QCVN 2013 Danh mục TCVN/QCVN 2012 Danh mục TCVN/QCVN 2011 Danh mục TCVN/QCVN 2010 Danh mục TCVN/QCVN 2009 Danh mục TCVN/QCVN 2008   Danh mục QCVN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành    Trang […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

(Thông tin đang được cập nhật)

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN   I. MỞ ĐẦU Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia EAN quốc tế nhằm đưa công nghệ mã số mã vạch (MSMV) vào ứng dụng ở nước ta . Từ 2005, EAN quốc tế đã đổi tên […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

Một số câu hỏi và giải đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Xem thêm

Viết bởi admin | 08/07/2009 | 0 Bình luận |

Hoạt động xây dựng và xuất bản tiêu chuẩn Quốc gia do Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện. Chi tiết xin mời quý khách truy cập  truy cập tại địa chỉ: http://www.vsqi.gov.vn

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác