Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/11/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia đến năm 2030 hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững, tuân thủ cam kết hội nhập quốc tế, phù hợp xu thế phát triển tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 05/10/2022 | 0 Bình luận |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2022/TT-BTC về sửa đổi 2:2022 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 9/12/2022. Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi 2:2022 QCVN 08: 2018/BTC […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/09/2022 | 0 Bình luận |

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các giao dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ đang mở rộng, việc sử dụng tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC…) nhằm loại bỏ các rào cản kỹ thuật đối với thương mại quốc tế được WTO đặc biệt quan tâm, và là yêu […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 10/08/2022 | 0 Bình luận |

Chiều ngày 9/8, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương về kế hoạch tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2030. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, đại diện các Vụ, Viện, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/08/2015 | 0 Bình luận |

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế-xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

DANH SÁCH CÁC BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QUỐC GIA   TT Ký hiệu Tên ban kỹ thuật Trư­ởng ban/ Thư ký Chức vụ Đơn vị công tác 1. TCVN/JTC 1 Công nghệ thông tin TS. Nguyễn Chí Công Ths. Nguyễn Hải Anh Nguyên Phó Giám đốc, Trung tâm Vật liệu Quang điện tử Địa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

Danh mục TCVN/QCVN 2017 Danh mục TCVN/QCVN 2016 Danh mục TCVN/QCVN 2015 Danh mục TCVN/QCVN 2014 Danh mục TCVN/QCVN 2013 Danh mục TCVN/QCVN 2012 Danh mục TCVN/QCVN 2011 Danh mục TCVN/QCVN 2010 Danh mục TCVN/QCVN 2009 Danh mục TCVN/QCVN 2008   Danh mục QCVN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành    Trang […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

(Thông tin đang được cập nhật)

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN   I. MỞ ĐẦU Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham gia EAN quốc tế nhằm đưa công nghệ mã số mã vạch (MSMV) vào ứng dụng ở nước ta . Từ 2005, EAN quốc tế đã đổi tên […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 02/06/2015 | 0 Bình luận |

Một số câu hỏi và giải đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner