Viết bởi Nguyen Nam | 12/06/2024 | 0 Bình luận |

Sáng nay (12/6) tại Hà Nội, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Canada về vấn đề kiểm kê khí nhà kính. Về phía Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ) có TS. Hà Minh Hiệp – […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 24/05/2024 | 0 Bình luận |

Mới đây, Viện Đo lường Quốc gia Trung Quốc (NIM) đã có chuyến thăm và làm việc với Viện Đo lường Việt Nam (VMI). Trong khuôn khổ hợp tác Dự án Lancang – Mekong, có sáu (06) Viện Đo lường quốc gia thành viên bao gồm Viện Đo lường Quốc gia (NMIs) của Campuchia, Trung […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/04/2024 | 0 Bình luận |

Để triển khai Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 10/8/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Viện […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/12/2023 | 0 Bình luận |

Chuẩn đo lường trong hóa học (chất chuẩn) là cơ sở kỹ thuật quan trọng nhất giúp đảm bảo tính thống nhất, độ chính xác và tính tin cậy của tất cả các phép đo, cũng như đảm bảo tính liên kết chuẩn cần thiết trong đo lường hóa học trên phạm vi quốc gia […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/11/2023 | 0 Bình luận |

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế đẩy mạnh đo lường phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phát triển khoa học và công nghệ, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ thống chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 17/11/2023 | 0 Bình luận |

Những năm gần đây hoạt động đo lường có nhiều thay đổi sâu sắc. Bảy đơn vị cơ bản của Hệ đơn vị quốc tế (SI units) được định nghĩa lại thông qua hằng số vật lý với mục đích nâng cao độ chính xác trong việc thiết lập lại các đơn vị cơ bản, […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 10/11/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 22/09/2023 | 0 Bình luận |

Trong chương trình hợp tác giữa các nước Lancang-Mekong (LMC), năm nay Viện đo lường Việt Nam (VMI) đã cử cán bộ sang Viện đo lường Trung quốc (NIM) để trao đổi học tập trong lĩnh vực đo lường nhiệt độ và y tế. Đặc biệt đo lường y tế là lĩnh vực mới và […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/08/2023 | 0 Bình luận |

Hưởng ứng Chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến” do Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai, ngày 25 tháng 7 năm 2023, Chi đoàn Viện Đo lường Việt Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/07/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner