Viết bởi Nguyen Nam | 17/07/2023 | 0 Bình luận |

Qua 15 năm triển khai pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống pháp luật đã xuất hiện nhiều bất cập và vướng mắc trong thực tiễn cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi, hội nhập quốc tế trong thời kỳ hội nhập, tự do hóa thương […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/07/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN ngày 07/07/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 14/06/2023 | 0 Bình luận |

Công văn về việc góp ý kế hoạch 5 năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).  Hạn xin ý kiến đến ngày ngày 13/7/2023.  Chi tiết xem tại đây: Công văn lấy ý kiến góp ý Kế hoạch 05 xây dựng TCVN Dự thảo QĐ Phe duyet KH 05 năm Phụ lục Kế hoạch […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/06/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322); Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 01/06/2023 | 0 Bình luận |

I. Thông tin chung về nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, mã số: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa và chuyên gia đánh giá sự phù hợp của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Mã số 04.2/NSCL-2022 Mục tiêu nhiệm vụ Nâng cao năng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/05/2023 | 0 Bình luận |

Luật Chất lượng Sản phẩm, hàng hóa đã tác động tích cực đáng kể đối với hệ thống pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Trong đó, đối với hệ thống pháp luật về chất lượng sản […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 27/04/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 585/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 5603:2008 CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003 Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm Chi […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 20/03/2023 | 0 Bình luận |

Sáng ngày 18/3/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số – Phiên thứ nhất năm 2023. Phát biểu khai mạc phiên họp, TS. Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL, Trưởng BCĐ Chuyển đổi số Tổng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 07/03/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg theo quy định […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 tiêu chuẩn liên quan đến Hải đồ điện tử, hải đồ và hệ thống đèn biển, tín hiệu sương mù, cụ thể như sau:   Vụ TC

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner