Viết bởi Nguyen Nam | 10/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 192/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 nhằm các mục đích như thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012. So với thông tư cũ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/05/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quyết định số 771/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2024. Theo đó, kèm theo Quyết định này là điều chỉnh kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/04/2024 | 0 Bình luận |

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2024, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 01 TCVN về Thép không gỉ hàm lượng niken thấp, mangan cao. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/04/2024 | 0 Bình luận |

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/03/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 18/03, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành thông báo số 845/TB-BKHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2024 | 0 Bình luận |

Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được xem là công cụ hữu hiệu, góp phần quan trọng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là rà soát văn bản) là việc […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 14/01/2024 | 0 Bình luận |

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một chế định mới quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và xác minh tài sản, thu nhập được coi là khâu thiết yếu của quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc xác minh tài […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/01/2024 | 0 Bình luận |

Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được xem là vấn đề quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường lãnh đạo để […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 20/12/2023 | 0 Bình luận |

Theo Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là việc cơ quan nhà nước xem xét, đánh giá lại chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ đã được đánh giá chất lượng bởi các tổ chức đánh […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner