Viết bởi admin | 13 June, 2019 | 0 Bình luận |

Trên cơ sở ý kiến nhận được của các Bộ ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội… và ý kiến của Bộ Công Thương liên quan tới xây dựng hệ thống phòng vệ thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/4/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 621/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019. Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 May, 2019 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 899/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy lạnh Theo đó, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đăng Khoa; Giá trúng thầu: 94.600.000đ; Nguồn vốn: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 09/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 854/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng. Theo đó, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đăng Khoa; Giá trúng thầu: 173.200.000đ; […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 May, 2019 | 0 Bình luận |

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2019, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 April, 2019 | 0 Bình luận |

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/4/2019, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam ban hành thông báo số 117/TB-QLCLMN về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và thời điểm đóng thầu. Theo đó, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam tổ chức lựa chọn nhà thầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10 April, 2019 | 0 Bình luận |

Trung tâm  thông tin  kính đề nghị Quý đơn vị báo cáo tình hình ứng dụng CNTT của đơn vị năm 2018 theo mẫu đính kèm để có cơ sở thực hiện các nhiệm vụ sau: – Đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ KHCN; – Đánh […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 9,563,548
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp