Viết bởi admin | 3 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 1868/QĐ-TĐC về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định số 794/QĐ-TĐC ngày 26/5/2017 về việc thành lập Tổ công tác doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL Theo đó, thành lập Tổ công tác doanh nghiệp bao gồm những thành viên sau: Ông Nguyễn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 7 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 22/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 3135/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường bổ sung trang thiết bị các hệ thóng chuẩn cho lĩnh vực đo lường vận tốc khí và lĩnh vực đo lường điện xoay chiều […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 7 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã hành quyết định số 1739/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gian Tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống chuẩn công suất cao tần Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 7 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 5/11/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 1862/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí Xem chi tiết tại đây QÐ 1862      

Xem thêm

Viết bởi admin | 6 November, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 30/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 1819/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp Xem chi tiết tại đây QÐ 1819  

Xem thêm

Viết bởi admin | 1 November, 2018 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. – Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. – Số điện thoại: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 25/9/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 Xem chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1656

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế Xem chi tiết tại đây Quyết định 1648

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói  Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 7,142,144
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp