Viết bởi admin | 12 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Theo đó, kèm theo quyết định này là “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019”./. Xem chi tiết tại đây Kế hoạch xây dựng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 March, 2019 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên truyền hình năm 2019” như sau: Tổ chức chủ trì: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 February, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương Xem chi tiết tại đây QD 101-BKHCN (Cong […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2187/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ; Giá trúng thầu: 18.769.047.000đ; Nguồn vốn: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2186/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Đo lường; Giá trúng thầu: 13.595.000.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 8.401.710.000đ, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 January, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2166/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thiết bị lĩnh vực Dung tích, Áp suất và sửa chữa thiết bị đo lường lĩnh vực Quang học Theo đó, đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Chuyển […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 December, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2165/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói in ấn, phát hành 20 đầu sách  Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ In Nguyên Khang; Nguồn vốn: ngân sách nhà nước năm 2018; Loại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 December, 2018 | 0 Bình luận |

Để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước tại địa phương nghiên cứu, xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ KH&CN đã dự thảo mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Để hoàn thiện dự thảo mô hình khung, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 December, 2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”, Trung tâm kỹ thuật 1- Tổng cục TCĐLCL đã tiến hành các bước nghiên cứu, hoàn thiện dự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 December, 2018 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2019 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 7,142,122
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp