Viết bởi Trương Vân | 9 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 04/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1908/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/8/2019, Bộ KH&CN ban hành công văn số 2589/BKHCN-TĐC về việc Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng. Căn cứ tình hình thực tiễn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm thép hình cán nóng, Bộ KH&CN nhận thấy cần thiết tăng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/8/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 2391/BKHCN-TĐC  về việc góp ý Góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cáo năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ KH&CN công lập. Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1723/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê bao đường truyền internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chào hàng cạnh tranh trong nước, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1675/QĐ-TĐC về việc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 máy) và phí thuê bao […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 8 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/8/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1550/QĐ-TĐC phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng và điện; […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định 1287/QĐ-TĐC phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 9,563,518
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp