Viết bởi Trương Vân | 15 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1675/QĐ-TĐC về việc về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (02 máy) và phí thuê bao […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 8 August, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/8/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1646/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy phạm pháp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1550/QĐ-TĐC phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng và điện; […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định 1287/QĐ-TĐC phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2019, Bộ KH&CN ban hành công văn số 1958/QĐ-BKHCN về việc giao vốn đầu tư phát triển năm 2019 (lần 2). Theo đó, Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị: công khai vốn đầu tư phát triển được giao năm 2019 theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi một số điều Luật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 23/01/2019, Bộ KH&CN ban hành Công văn số 193/BKHCN-VP giao vốn đầu tư phát triển năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch năm 2020. Theo đó, Thực hiện quy định của Chính phủ về giao và quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn cục thể:  Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1324/QĐ-TĐC về việc phê duyệt yêu cầu Báo giá gói thầu: Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1323 về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây QĐ 1323     […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 7,158,412
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp