Viết bởi admin | 18/06/2018 | 0 Bình luận |

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn, phát hành 20 đầu sách

Xem thêm

Viết bởi admin | 15/06/2018 | 0 Bình luận |

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học Công nghệ kết nối với cơ chế một cửa Quốc gia

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1253/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1289/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1288/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1254/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết Quyết định 1252/QĐ-BKHCN

Xem thêm

Viết bởi admin | 16/05/2018 | 0 Bình luận |

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  (thực hiện từ năm 2019)

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 680/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về Năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexpress và 20 bài về Năng suất và chất lượng trên […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/05/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành Quyết định số 679/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện chuyên đề “Năng suất chất lượng”, ” Giải thưởng chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần,Thời báo doanh nhân Xem chi tiết […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner