Viết bởi admin | 04/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/3/2019, Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam (QLCLSPHHMN) đưa ra thông báo số 91/TB-QLCLMN về việc mời chào hàng cạnh tranh rút gọn. Theo đó, Chi cục QLCLSPHHMN trực thuộc Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lựa […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/3/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 421/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN. Theo đó, phê […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 6/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/03/2019 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên truyền hình năm 2019” như sau: Tổ chức chủ trì: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/02/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/1/2019, Bộ KHCN đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương Xem chi tiết tại đây QD 101-BKHCN (Cong […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2187/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ; Giá trúng thầu: 18.769.047.000đ; Nguồn vốn: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2186/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Đo lường; Giá trúng thầu: 13.595.000.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 8.401.710.000đ, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2166/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thiết bị lĩnh vực Dung tích, Áp suất và sửa chữa thiết bị đo lường lĩnh vực Quang học Theo đó, đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Chuyển […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/12/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2165/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói in ấn, phát hành 20 đầu sách  Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ In Nguyên Khang; Nguồn vốn: ngân sách nhà nước năm 2018; Loại […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner