Viết bởi admin | 22/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 19/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo U=(0,6÷0,8)% Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02 tháng 7 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nội dung quy chế xem chi tiết tại đây)

Xem thêm

Viết bởi admin | 20/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 6/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN Về việc sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự   Theo đó lộ trình áp dụng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/6/2018 theo quyết định số 1694/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị để nâng cấp một số hệ thống chuẩn đo lường cho Phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn đo lường bắt đầu thực hiện từ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 22/5/2018 theo quyết định số 1382/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án tăng cường trang thiết bị bắt đầu thực hiện từ năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1134/QĐ-TĐCQuyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Lưu lượng khí: Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 6 inch, Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 3 inch

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1133/QĐ-TCĐ Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Độ dài: Bộ căn mẫu song phẳng chuẩn, Máy đo so sánh căn mẫu, Bộ phụ kiện căn mẫu

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

 Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1132/QĐ-TĐC Quyết định về việc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018 theo số 1131/QĐ-TĐC Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện dung

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/6/2018 theo quyết định số 900/QĐ- BCĐĐTQ Quyết định Ban hành triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner