Viết bởi Trương Vân | 15/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 05/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, 04 báo in: Tiền phong, Công an nhân dân, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2019, Bộ KH&CN ban hành công văn số 1958/QĐ-BKHCN về việc giao vốn đầu tư phát triển năm 2019 (lần 2). Theo đó, Bộ KH&CN yêu cầu các đơn vị: công khai vốn đầu tư phát triển được giao năm 2019 theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi một số điều Luật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 23/01/2019, Bộ KH&CN ban hành Công văn số 193/BKHCN-VP giao vốn đầu tư phát triển năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch năm 2020. Theo đó, Thực hiện quy định của Chính phủ về giao và quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn cục thể:  Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1324/QĐ-TĐC về việc phê duyệt yêu cầu Báo giá gói thầu: Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1323 về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây QĐ 1323     […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1422/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Thuê bao đường truyền Internet cho Khối cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây QĐ 1422

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/07/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1313/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1264/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1170/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn kết quả nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hoạt động của hệ thống mạng; trang/cổng thông tin điện tử và thiết bị công nghệ thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner