Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/6/2018 theo quyết định số 1694/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị để nâng cấp một số hệ thống chuẩn đo lường cho Phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn đo lường bắt đầu thực hiện từ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 22/5/2018 theo quyết định số 1382/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án tăng cường trang thiết bị bắt đầu thực hiện từ năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1134/QĐ-TĐCQuyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Lưu lượng khí: Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 6 inch, Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 3 inch

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1133/QĐ-TCĐ Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Độ dài: Bộ căn mẫu song phẳng chuẩn, Máy đo so sánh căn mẫu, Bộ phụ kiện căn mẫu

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

 Ngày 10/7/2018 theo quyết định số 1132/QĐ-TĐC Quyết định về việc duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10/7/2018 theo số 1131/QĐ-TĐC Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện dung

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/6/2018 theo quyết định số 900/QĐ- BCĐĐTQ Quyết định Ban hành triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 10 tháng 7 năm 2018 theo quyết định số 137/QĐ-TĐC Quyết định về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/07/2018 | 0 Bình luận |

  Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án  “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/07/2018 | 0 Bình luận |

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner