Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 11/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 322/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”. Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 5/11/2021, Bộ KH&CN phê duyệt Quyết định số 2778/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng nhà liên cơ quan” thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây QĐ 2778.QĐBKHCN 

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/03/2022 | 0 Bình luận |

Tên thương nhân và cơ sở pha chế khí: Công ty Cổ phần khí công nghiệp dầu khí Việt Hàn Địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ pha chế: Lô 18, khu Công nghiệp Châu Đức, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam  Loại khí pha chế: […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 18/02/2022 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 277 ngày 14/02/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/02/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng TCVN năm 2022. Xem chi tiết tại đây QĐ 3433;  fscan_20211231_053147 ;  fscan_20211231_053249

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11/02/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 12/01/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 73/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 được giao của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  Xem chi tiết tại đây QĐ 73

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Với nỗ lực trong 60 năm qua, những người làm công tác TCĐLCL có thể vui mừng và tự hào về sự phát triển của ngành với những đóng góp ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế. Năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Không chỉ đáp ứng chuyên môn, kinh nghiệm cần có, các chuyên gia thuộc Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đôi khi còn phải vào vai các “kỹ thuật viên” để đảm bảo việc giảng dạy trực tuyến được hiệu quả. Cái khó ló cái khôn Năm 2021, sự […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong bối cảnh nền kinh tế chịu nhiều biến động, các doanh nghiệp cần tận dụng tốt hơn nữa cơ hội để có thêm đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhờ nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao năng suất Trong hơn 10 năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2022 | 0 Bình luận |

ISO Guide 84 – Hướng dẫn mới của ISO sẽ giúp đảm bảo những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu được đề cập trong mọi tiêu chuẩn mới được xây dựng. Chưa bao giờ chúng ta nhận thức được vấn đề về môi trường rõ nét như trong thời gian thế giới […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner