Viết bởi admin | 04/10/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gia tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/10/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/10/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1433/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Lưu lượng khí: Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 6 inch, Đồng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/10/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1337/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Chuẩn góc toàn vòng Xem chi tiết tại đây Quyết định số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/10/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ra Quyết định số 1336/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực độ dài: Bộ căn mẫu song phẳng chuẩn, Máy đo so sánh căn mẫu, Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/09/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 25/9/2018 Vụ kế hoạch tài chính đã ban hành công văn số 312/KHTC về việc phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ Xem chi tiết công văn tại đây CV 312 

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/09/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 06 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành thông tư số 11/2018/TT-BKHCN về quy định mức tế-kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục Xem chi tiết tại đây Thông tư số […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14/09/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1382/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu tổ chức thực hiện sản xuất 20 video, clip tuyên truyền về “Năng suất và Chất lượng”, “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia” và đăng tải các video trên […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/09/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1412/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đào tạo thực hành kiểm định viên đo lường Xem chi tiết tại đây : QĐ phê duyệt kết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 1381/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất 08 video Giao lưu trực tuyến và đăng tải các video trên Báo: VNExpress; Doanh nghiệp Việt Nam; […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner