Viết bởi admin | 03/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2187/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống chuẩn đo lường điện xoay chiều cao áp Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Tổ hợp Chuyển giao Công nghệ; Giá trúng thầu: 18.769.047.000đ; Nguồn vốn: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2186/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Hệ thống thiết bị chuẩn vận tốc khí Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghệ Đo lường; Giá trúng thầu: 13.595.000.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước 8.401.710.000đ, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/01/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2166/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thiết bị lĩnh vực Dung tích, Áp suất và sửa chữa thiết bị đo lường lĩnh vực Quang học Theo đó, đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Chuyển […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/12/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2165/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói in ấn, phát hành 20 đầu sách  Theo đó, nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ In Nguyên Khang; Nguồn vốn: ngân sách nhà nước năm 2018; Loại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/12/2018 | 0 Bình luận |

Để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống quản lý nhà nước tại địa phương nghiên cứu, xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015, Bộ KH&CN đã dự thảo mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Để hoàn thiện dự thảo mô hình khung, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27/12/2018 | 0 Bình luận |

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018 “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ”, Trung tâm kỹ thuật 1- Tổng cục TCĐLCL đã tiến hành các bước nghiên cứu, hoàn thiện dự […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/12/2018 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2019 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/12/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 1868/QĐ-TĐC về việc sửa đổi bổ sung Điều 1 Quyết định số 794/QĐ-TĐC ngày 26/5/2017 về việc thành lập Tổ công tác doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL Theo đó, thành lập Tổ công tác doanh nghiệp bao gồm những thành viên sau: Ông Nguyễn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 07/11/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 22/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 3135/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường bổ sung trang thiết bị các hệ thóng chuẩn cho lĩnh vực đo lường vận tốc khí và lĩnh vực đo lường điện xoay chiều […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 07/11/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 17/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã hành quyết định số 1739/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gian Tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống chuẩn công suất cao tần Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner