Viết bởi Trương Vân | 24/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/12 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 3965/TĐC-ĐL về việc kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc hội thảo nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới năm 2019 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 4064/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp. Thiết bị đo lường Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2019 về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2466/QĐ-TĐC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 báo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/11/2019 | 0 Bình luận |

Thực hiện bút phê của lãnh đạo Tổng cục tại công văn số 287/CV-TTCNTT ngày 31/10/2019 về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và dự kiến kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020. Trung tâm Thông tin – Truyền thông đề nghị Quý đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/10/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2335/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video chương trình tương tác trực tuyến về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 30/10/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2314/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống. Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) gói thầu “Thuê chỗ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/10/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2202/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 09/10/2019 | 0 Bình luận |

QĐ 2126/QĐ-TĐC ngày 01/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 Chi tiết vui lòng xem tại đây

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TDDC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN Xem chi tiết tại đây QÐ 1990-TÐC (Huong dan CNHQ dau nhon dong co)     […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner