Viết bởi Trương Vân | 28/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1264/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1170/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn kết quả nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn. Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hoạt động của hệ thống mạng; trang/cổng thông tin điện tử và thiết bị công nghệ thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1124/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Thuê bao đường truyền internet dùng riêng và mạng Vinaren năm 2019.  Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Thuê bao đường truyền […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/06/2019 | 0 Bình luận |

Trên cơ sở ý kiến nhận được của các Bộ ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội… và ý kiến của Bộ Công Thương liên quan tới xây dựng hệ thống phòng vệ thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/4/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 621/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019. Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31/05/2019 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 1 “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/05/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 899/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy lạnh Theo đó, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đăng Khoa; Giá trúng thầu: 94.600.000đ; Nguồn vốn: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/05/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 09/5/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 854/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng. Theo đó, đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Phát triển Đăng Khoa; Giá trúng thầu: 173.200.000đ; […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/05/2019 | 0 Bình luận |

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner