Viết bởi Trương Vân | 25/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 18/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu: “Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống thiết bị” dự án: Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/08/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1817/QĐ-TĐC Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1986/QĐ-TDDC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1987/QĐ-TDDC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu danh mục Tiêu chuẩn Quốc tế, Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và Quốc tế, hệ thống văn bản quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/09/2019 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp đã dành thời gian tham gia cuộc khảo sát. Với mục đích khảo sát: Xác định nhu cầu của doanh nghiệp về các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hàng hóa làm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/7/2019, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 07/2019/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lượng đối với phương tiện đo nhóm 2. Xem chi tiết tại đây Thông tư 07

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 06/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 1930/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia trên 02 Báo điện tử VnExpress, Dân trí và 04 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 04/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1908/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/08/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/8/2019, Bộ KH&CN ban hành công văn số 2589/BKHCN-TĐC về việc Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng. Căn cứ tình hình thực tiễn việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm thép hình cán nóng, Bộ KH&CN nhận thấy cần thiết tăng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/08/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/8/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 2391/BKHCN-TĐC  về việc góp ý Góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cáo năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ KH&CN công lập. Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner