Viết bởi admin | 05/11/2019 | 0 Bình luận |

Thực hiện bút phê của lãnh đạo Tổng cục tại công văn số 287/CV-TTCNTT ngày 31/10/2019 về việc báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và dự kiến kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020. Trung tâm Thông tin – Truyền thông đề nghị Quý đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 01/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/10/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2335/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video chương trình tương tác trực tuyến về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng các […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 30/10/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2314/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống. Theo đó, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) gói thầu “Thuê chỗ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 11/10/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2202/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 09/10/2019 | 0 Bình luận |

QĐ 2126/QĐ-TĐC ngày 01/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 Chi tiết vui lòng xem tại đây

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TDDC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN Xem chi tiết tại đây QÐ 1990-TÐC (Huong dan CNHQ dau nhon dong co)     […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 04/10/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 12/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1989/QĐ-TĐC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 22/8/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1818/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm máy chủ, máy tính đẻ bàn, máy scan, thiết bị mạng” dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 900/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Xem chi tiết tại đây QĐ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25/09/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 21/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1265/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: “Mua sắm máy chủ, máy tính đẻ bàn, máy scan, thiết bị mạng” dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner