Viết bởi Trương Vân | 06/02/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 4/2/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 167/QĐ-TĐC thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, điều hành, phối hợp, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15/01/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 31/TB-BKHCN về việc Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2019. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 08/01/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn 14/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng giai đoạn đến năm 2030. Theo đó, trên cơ sở tổng kết, đánh giá sơ bộ về kết quả, hiệu quả triển […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 06/01/2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2832/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Theo đó, ban hành 09 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 31/12/2019 | 0 Bình luận |

Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành và thay thế một số văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam. Theo đó, 6 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được thay thế và 4 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam được ban hành mới. 5 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2739/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Theo đó, ban hành 10 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 24/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 10/12 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 3965/TĐC-ĐL về việc kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh phát biểu khai mạc hội thảo nhân kỷ niệm Ngày Đo lường Thế giới năm 2019 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 4064/BKHCN-TĐC về việc Góp ý dự thảo Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp. Thiết bị đo lường Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10/12/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 25/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 08/2019 về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16/11/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/11/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2466/QĐ-TĐC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 báo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner