Viết bởi Nguyen Nam | 12 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1652/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2019/TT-BKHCN. Thực hiện yêu cầu “khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 June, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về […]

Xem thêm

Đó là tiêu đề của báo cáo nghiên cứu do Đoàn nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia Singapore thực hiện về chính sách của Chính phủ Việt Nam trong thời đại số. Đoàn nghiên cứu có sự dẫn dắt của các giáo sư thỉnh giảng hàng đầu của trường Đại học Lý Quang […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 May, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019-2020. Xin gửi đến các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Lăng chữa cháy cầm tay- yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Nội dung chi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 4 May, 2020 | 0 Bình luận |

Viện Năng suất Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện với các tiêu chuẩn và điều kiện như sau: 1. Điều kiện chung: a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. b. Có đơn đăng ký dự tuyển. c. Có lý lịch rõ ràng; có […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 30 April, 2020 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28 April, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019-2020. Xin gửi đến các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Bình chữa cháy mini. Nội dung chi tiết Dự thảo trong file đính kèm. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 30/3/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 502/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Tuyên truyền, phổ biến về hoạt động năng suất chất lượng trên báo chí năm 2020. Theo đó,  kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 27 March, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 23/3/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 808/TĐC-KHTC về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023. Theo đó, để chuẩn bị tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 March, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019-2020, xin gửi đến các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa cháy. Mọi ý kiến góp ý xin gửi trước ngày 30 […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 12,465,899
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp