Viết bởi Nguyen Nam | 05/08/2023 | 0 Bình luận |

Hàng chục tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu có chất lượng nội dung cao, hình thức bắt mắt, có tính thuyết phục khán giả đã diễn ra và đạt nhiều giải nhất, nhì tại Liên hoan văn nghệ  “Niềm Tin Theo Đảng” do Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/08/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 3/8/2023, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), dự án EU ARISE+ đã tổ chức hội thảo đào tạo về công tác tiêu chuẩn hóa của Liên minh châu Âu. Tham gia chương trình có gần 40 đại diện đến từ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20/07/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 18/7, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”. Theo đó, hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường gồm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 20/07/2023 | 0 Bình luận |

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) có ý nghĩa quan trọng với toàn dân Việt Nam, thể hiện truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, lòng quý trọng và biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những chiến sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 19/07/2023 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kế hoạch mở hồ sơ, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/07/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/07/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ  giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm vụ xây dựng “Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT- BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/07/2023 | 0 Bình luận |

Qua 15 năm triển khai pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hệ thống pháp luật đã xuất hiện nhiều bất cập và vướng mắc trong thực tiễn cũng như chưa đáp ứng được nhu cầu thay đổi, hội nhập quốc tế trong thời kỳ hội nhập, tự do hóa thương […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/07/2023 | 0 Bình luận |

Hàng năm, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ duy trì, bảo quản để đảm bảo các chuẩn đo lường Quốc gia và các hoạt động sao truyền chuẩn cho các đơn vị, các cán bộ của Phòng Đo lường Áp suất cũng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học để […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 11/07/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN ngày 07/07/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2024, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner