Viết bởi Nguyen Nam | 07/03/2024 | 0 Bình luận |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Nếu đủ điều kiện theo quy định, dự án Luật này cũng sẽ được trình Quốc hội […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 06/03/2024 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 05/03/2024 | 0 Bình luận |

Hiện nay, ngành công nghệ kỹ thuật hàn có một vai trò quan trọng trong nền công nghiệp cơ khí sản xuất chế tạo của mối quốc gia, vì thế các doanh nghiệp cơ khí cần phải nâng cao vị thế đảm bảo uy tín chất lượng của doanh nghiệp mình trên thương trường để […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/02/2024 | 0 Bình luận |

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Viện Đo lường Hàn Quốc (Korea Research Institute of Standards and Science -KRISS), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã tổ chức buổi gặp mặt tại Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên (địa chỉ khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/1/2024, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 100/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13966-1:2024 – ISO 20257-1:2020 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Phần 1: Các yêu cầu chung cho thiết kế kho […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2365/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13713:2023 Xe mô tô và xe gắn máy điện – Thuật ngữ TCVN 13714:2023 – ISO/TS 19466:2017 Xe mô tô và xe gắn máy điện – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13239-3:2023 – ISO/IEC 20547-3:2020 Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn – Phần 3: Kiến trúc tham chiếu TCVN 13902:2023 – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13890:2023 Hệ thống đường ống biển – Quản lý tính toàn vẹn TCVN 13891-1:2023 Bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 7500:2005 Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Tricloetylen

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BKH&CN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 13900:2023 Hỗn hợp nhựa – Lấy mẫu

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner