Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16 tháng 8 năm 2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1357/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sấm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường Theo đó phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/8/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1356/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Mua sắm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 16/8/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1355/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2 ; Thiết bị bị phân tích CO; Thiết bị phân tích khí NO/NO2; Bộ tạo pha […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 01/8/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1296/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Hồ sơ mời gói thầu Mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Quang học: Hệ đo giao thoa laser và các thiết bị phụ kiện khác Theo đó phê duyệt Hồ sơ mời […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 31/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hệ thống chuẩn đo […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 19/7/2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói với độ không đảm bảo đo U=(0,6÷0,8)% Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 August, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02 tháng 7 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Nội dung quy chế xem chi tiết tại đây)

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 6/6/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN Về việc sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự   Theo đó lộ trình áp dụng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/6/2018 theo quyết định số 1694/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị để nâng cấp một số hệ thống chuẩn đo lường cho Phòng thí nghiệm trọng điểm chuẩn đo lường bắt đầu thực hiện từ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 July, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 22/5/2018 theo quyết định số 1382/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án tăng cường trang thiết bị bắt đầu thực hiện từ năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 11,781,170
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp