Viết bởi admin | 12 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 25/9/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 Xem chi tiết […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1656

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê vận chuyển thiết bị đi liên kết chuẩn quốc tế Xem chi tiết tại đây Quyết định 1648

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 2 tháng 10 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo chuẩn độ chói  Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1612/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Quang học: Hệ đo giao thoa laser và các thiết bị phụ kiện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1611/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Hóa lý: Thiết bị phân tích khí SO2; Thiết bị phân tích khí […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1585/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường Xem chi tiết tại đây Quyết định 1585

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Thời gia tần số: Máy thu GNSS đa tần số; Điện từ trường: Hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho các lĩnh vực Nhiệt: Thiết bị chuẩn đo vạn năng; Điện: Hệ thống chuẩn điện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 October, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1433/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đo lường cho lĩnh vực Lưu lượng khí: Đồng hồ khí chuẩn kiểu thể tích 6 inch, Đồng […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 9,563,551
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp