Viết bởi admin | 8 February, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 05/02/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 314/TĐC-ĐL về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu gửi các Sở Khoa học Công nghệ và Chi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 August, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện từ năm 2018 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 August, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện từ năm 2018 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 August, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện từ năm 2018 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 July, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện từ năm 2018 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 July, 2017 | 0 Bình luận |

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) là cơ quan liên chính phủ, được thành lập vào ngày 11/05/1961 với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.APO có 20 thành viên là: Ấn Độ, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 July, 2017 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện năm 2018; trong đó có nhiệm vụ “Nghiên cứu đề […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 June, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng bổ sung thực hiện từ năm 2017 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp: Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 9 June, 2017 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng thực hiện năm 2018 như sau: 1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp: Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 February, 2017 | 0 Bình luận |

Thực hiện Công văn số 282/BKHCN-TĐC ngày 08/02/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 6,178,960
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp