Viết bởi Nguyen Nam | 9 August, 2020 | 0 Bình luận |

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực. Xin mời Quý bạn đọc xem toàn văn thông tư tại đây: 26.2020-TT.BKHCN.

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14 July, 2020 | 0 Bình luận |

Dự thảo Tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy cơ bản – Yêu cầu chung và phương pháp thử do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 July, 2020 | 0 Bình luận |

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 vào doanh nghiệp Việt Nam” Mã số 03.5/2017-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 23/6/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh so 1052

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 22/6/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài về năng suất chất lượng trên 02 Báo in: Đại biểu Nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp: trên 03 Báo điện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 June, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 22/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN về việc Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED. Xem chi tiết tại đây 1383-QĐ-BKHCN        

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 12 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 09/6/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1652/BKHCN-TĐC về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2019/TT-BKHCN. Thực hiện yêu cầu “khẩn trương thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 June, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-BKHCN ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về […]

Xem thêm

Đó là tiêu đề của báo cáo nghiên cứu do Đoàn nghiên cứu của trường Đại học Quốc gia Singapore thực hiện về chính sách của Chính phủ Việt Nam trong thời đại số. Đoàn nghiên cứu có sự dẫn dắt của các giáo sư thỉnh giảng hàng đầu của trường Đại học Lý Quang […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 9,563,230
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp