Viết bởi Nguyen Nam | 20/04/2024 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2024 và được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL – STAMEQ), trong các ngày 19 và 20/04/2024 tại Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức tập huấn công tác công đoàn […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/04/2024 | 0 Bình luận |

Những hoạt động thi đua lập thành tích trong làm việc, lao động và các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức trong “Ngày hội 62 năm STAMEQ” vừa qua là các sản phẩm, thành quả của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động hướng tới chào mừng 62 […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/04/2024 | 0 Bình luận |

Thật dễ dàng để có những ý kiến khác nhau về carbon. Nó là tốt hay xấu? Một mặt, nó là nền tảng cho sự sống trên Trái đất. Mặt khác, nó liên quan đến biến đổi khí hậu. Đây là loại khí nhà kính được sản xuất phổ biến nhất và giữ nhiệt trong […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/04/2024 | 0 Bình luận |

Sáng ngày 03 tháng 04 năm 2024 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra Chương trình Ngày hội 62 năm STAMEQ với hoạt động thể thao và cắm hoa, chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập. Được sự ủng hộ, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/03/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 26/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 167/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: – TCVN 13909:2024  Sách giáo khoa – Yêu cầu và phương pháp thử Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/03/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 15/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: – TCVN 13567-4:2024 Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng – Thi công và nghiệm thu – Phần 4: Bê […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/03/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 26/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 188/QĐ-BKHCN công bốvề việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: – TCVN 13150-3:2024  Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/03/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 23/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 163/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  – TCVN IX:2024 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc Xem chi tiết tại đây:

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28/03/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 15/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 139/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13937-1:2024 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 1: Yêu cầu chung […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2024 | 0 Bình luận |

Cùng với việc đẩy mạnh áp dụng 5S tại khu vực trong nhà và bàn làm việc cá nhân, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đẩy mạnh triển khai 5S tại các khu vực chung, tiếp tục duy trì thực hiện Ngày Làm sạch trụ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner