Viết bởi Trương Vân | 18 September, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN 122:2020) Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 September, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 04/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1608/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 được […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 9 August, 2020 | 0 Bình luận |

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực. Xin mời Quý bạn đọc xem toàn văn thông tư tại đây: 26.2020-TT.BKHCN.

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 14 July, 2020 | 0 Bình luận |

Dự thảo Tiêu chuẩn Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy cơ bản – Yêu cầu chung và phương pháp thử do Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 July, 2020 | 0 Bình luận |

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 vào doanh nghiệp Việt Nam” Mã số 03.5/2017-DA2 thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và hàng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 23/6/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1052/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được giao bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây: Quyet dinh so 1052

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 22/6/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1030/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thực hiện đăng tải tin bài về năng suất chất lượng trên 02 Báo in: Đại biểu Nhân dân, Diễn đàn doanh nghiệp: trên 03 Báo điện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 June, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 22/5/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN về việc Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED. Xem chi tiết tại đây 1383-QĐ-BKHCN        

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 12,522,551
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp