Viết bởi Nguyen Nam | 28/02/2024 | 0 Bình luận |

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Viện Đo lường Hàn Quốc (Korea Research Institute of Standards and Science -KRISS), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã tổ chức buổi gặp mặt tại Trung tâm Kỹ thuật Tây Nguyên (địa chỉ khối 8, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/1/2024, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 100/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13966-1:2024 – ISO 20257-1:2020 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Công trình và thiết bị – Phần 1: Các yêu cầu chung cho thiết kế kho […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 19/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2365/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13713:2023 Xe mô tô và xe gắn máy điện – Thuật ngữ TCVN 13714:2023 – ISO/TS 19466:2017 Xe mô tô và xe gắn máy điện – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3298/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13239-3:2023 – ISO/IEC 20547-3:2020 Công nghệ thông tin – Kiến trúc tham chiếu dữ liệu lớn – Phần 3: Kiến trúc tham chiếu TCVN 13902:2023 – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 11/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2948/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13890:2023 Hệ thống đường ống biển – Quản lý tính toàn vẹn TCVN 13891-1:2023 Bình chịu áp lực và hệ thống đường ống công nghệ lắp đặt trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 28/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 7500:2005 Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Tricloetylen

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3148/QĐ-BKH&CN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 13900:2023 Hỗn hợp nhựa – Lấy mẫu

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 15/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3023/QĐ-BKH&CN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 13892-1:2023 Phương tiện giao thông đường sắt – Phương pháp đo và sai số kích thước toa xe hàng – Phần 1: Nguyên tắc đo. TCVN 13892-2:2023 Phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/11/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2783/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7500:2023 Bitum – Phương pháp xác định độ hòa tan trong Trichloroethylene và N-propyl Bromide.

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21/02/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3145/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13899: 2023 Hỗn hợp nhựa – Phương pháp thử vệt hằn bánh xe

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner