Viết bởi Trương Vân | 3 June, 2021 | 0 Bình luận |

Tên thương nhân: Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) Địa chỉ trụ sở chính: số 101, đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công bố:  STT Tên cơ sở pha chế khí Địa chỉ Loại […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/5/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1283/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Xem chi tiết tại đây QĐ 1283-QĐ-BKHCN; Thông báo thực hiện Quyết định số 1283-QĐ-BKHCN; Phu luc quyet dinh tuyen chon dot 5

Xem thêm

Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 10 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/04, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 1194/TĐC-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 03 năm 2022-2024. Xem chi tiết tại đây: CV hướng dẫn xây dựng KH 2022 (Tổng cục) – gửi các đơn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 May, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 5/5/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 851/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Tiêu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 6 May, 2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm thèo Quyết định này

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 5 May, 2021 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 741/QĐ-BKHCN ngày 02/04/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức tuyển chọn: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4039/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2021. Xem chi tiết tại đây QĐ 4039

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 802/BKHCN-TĐC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ. Thực hiện kế hoạch sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ, Bộ Khoa học và Công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 5 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 17/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp” Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 4 March, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 5
  • 14,669,390
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp