Viết bởi Nguyen Nam | 23/07/2024 | 0 Bình luận |

Trong các phiên họp diễn ra vào tháng 6/2024, Ủy ban về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (Ủy ban TBT/WTO) đã hoàn thành dự thảo Hướng dẫn thực hành tốt nhằm hỗ trợ các thành viên muốn đóng góp ý kiến đối với dự thảo các […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/07/2024 | 0 Bình luận |

Theo đề nghị của Sở KH&CN tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 12/7/2024 Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Quốc gia (STAMEQ) phối hợp với Sở tổ chức Hội nghị tập huấn về kiểm kê khí nhà kính cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có đại […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/07/2024 | 0 Bình luận |

5S không chỉ là một công cụ cải tiến năng suất chất lượng đơn thuần, mà giờ đây tại các đơn vị trong Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã trở thành một thói quen, một công việc thường xuyên, liên tục; trở thành ý thức thường trực trong suy nghĩ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/07/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/05/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13950 –1:2024 / ISO 3856 –1:1984 Sơn và vecni – Xác định hàm lượng kim loại “hòa tan”. Phần 1: Xác […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 09/07/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 31/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1176/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:1. TCVN 8653 – 1:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có thông báo về việc công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với đề xuất nhiệm vụ dự kiến thực hiện từ năm 2025 không được phê duyệt thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN nhận được ý kiến của doanh nghiệp đề cập khó khăn trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 2163/BKHCN-TĐC trả lời chất vấn của […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Đoàn khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/07/2024 | 0 Bình luận |

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm công nghệ, giải pháp vận hành tối ưu nhất cho dây chuyền sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất và khả năng cạnh tranh. Đó là chia sẻ của ông Ben Wong – Tổng Giám Đốc Informa Markets Việt Nam tại lễ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 02/07/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia đặt hàng thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner