Viết bởi Trương Vân | 18 October, 2021 | 0 Bình luận |

Bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí số 403/HSVC của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina  Tên thương nhân: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HYOSUNG VINA Địa chỉ trụ sở chính: Lô 01-08 CN, KCN Cái Mép, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Điện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 26 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Thực hiện trách nhiệm được Thủ tướng Chính […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 25 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện từ năm 2022) thuộc Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17 August, 2021 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 2133/QĐ-BKHCN ngày 16/08/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13 August, 2021 | 0 Bình luận |

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 1. Tên nhiệm vụ: Nhân rộng đào tạo kiến thức về các phương pháp, công cụ, kỹ thuật nâng cao […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 August, 2021 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-BKHCN ngày 09/08/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức: Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 August, 2021 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 2073/QĐ-BKHCN ngày 09/08/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021 và năm 2022, Bộ KH&CN thông báo như sau: Phương thức: Phương thức xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 9 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QÐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lĩnh vực Tiêu chuẩn Ðo lường Chất lượng có 9 lĩnh […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 9 August, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 26 July, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 9 lĩnh […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 15,881,685
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp