Viết bởi Trương Vân | 27 March, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 23/3/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 808/TĐC-KHTC về việc xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023. Theo đó, để chuẩn bị tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 March, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019-2020, xin gửi đến các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Phòng cháy chữa cháy. Mọi ý kiến góp ý xin gửi trước ngày 30 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2020”. Xem chi tiết tại đây QĐ 4099      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 30/9/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2831/QĐ-BKHCN về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia  (TCVN) 2019”. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 25/2/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn (TCVN) năm 2019”. Xem chi tiết tại đây QĐ 3956      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Xem chi tiết tại đây QĐ 4111      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 23/12/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2736/QĐ-TĐC về việc phê duyệt Danh mục các văn bản soạn thảo năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây QĐ 2736      

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/01/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 53/QĐ-TĐC về việc Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 February, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 4/2/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 167/QĐ-TĐC thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra. Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, điều hành, phối hợp, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 08/1/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 31/TB-BKHCN về việc Thông báo Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2019. Xem chi tiết tại đây […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 7,359,118
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp