Viết bởi Trương Vân | 18 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 18/01/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 119/TB-HĐTD Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1. Theo đó, thí sinh đạt được kết quả các môn trắc nghiệm ở vòng 1, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 11/1/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát: Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 10/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 7 January, 2021 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết tại đây DS phòng thi, Noi quy quy che va huong dan lam bai thi

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 December, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 21/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Thông báo số 4340/TB-HĐTD về việc điều chỉnh thời gian khai mạc và tổ chức thi tuyển công chức vòng 1 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây Thông báo số 4340 về tuyển dụng công chức  

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 December, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 16/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành thông báo số 4259/TB-HĐTD về việc tổ chức thi tuyển công chức tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 2883/BKHCN-TCCB ngày 25/9/2020 về việc tuyển dụng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17 December, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 16/12/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2373/QĐ-TĐC về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức. Theo đó, tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2020 đối với 45 thí sinh đủ điều kiện […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/11/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 2107/QĐ-TĐC về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 được điều chỉnh, bổ sung của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 November, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 06/11/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 3664/QĐ-TĐC về việc tuyển dụng công chức năm 2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Theo đó, căn cứ Công văn số 2883/BKHCN-TCCB ngày 25/9/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đồng ý chủ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 20 October, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 03/08/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1374/QĐ-BKHCN công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Xem chi tiết tại đây 1374.QĐ-TĐC

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 4
  • 13,546,427
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp