Viết bởi Nguyen Nam | 10/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 22/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 192/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 nhằm các mục đích như thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2023 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012. So với thông tư cũ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/04/2024 | 0 Bình luận |

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước ở trung ương, trong một thời gian nhất định và theo một trình tự, thủ tục thống nhất, tiến hành rà soát, tập hợp các quy phạm pháp luật hiện […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/03/2024 | 0 Bình luận |

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã tiến hành triển khai công tác kiểm tra để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo trong đó tập trung vào thực phẩm nhập khẩu đóng gói sẵn và vàng trang sức mỹ nghệ kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà nội. Hàng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/02/2024 | 0 Bình luận |

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18 tháng 01 năm 2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN quy định kiểm tra […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/01/2024 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 24/2023/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN. Thông tư nêu rõ, đối tượng kiểm tra là sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 14/01/2024 | 0 Bình luận |

Kiểm soát tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị là một chế định mới quan trọng của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và xác minh tài sản, thu nhập được coi là khâu thiết yếu của quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập. Việc xác minh tài […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 11/01/2024 | 0 Bình luận |

Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản được xem là vấn đề quan trọng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường lãnh đạo để […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 05/12/2023 | 0 Bình luận |

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành 02 Luật này đã phân công cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện việc xây dựng, ban hành quy […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 30/11/2023 | 0 Bình luận |

Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa giữa các cơ quan có chức năng kiểm tra với nhau, giữa cơ quan có chức năng kiểm tra với cơ quan thanh tra, cơ quan hải quan, công an, quản lý thị trường phối hợp với nhau thực hiện theo quy định của Quyết định số […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner