Viết bởi admin | 21 July, 2015 | 0 Bình luận |
Viết bởi admin | 16 July, 2015 | 0 Bình luận |

Ngày 2/7/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục. Quy chế này được áp dụng đối với việc tiếp công dân tại trụ sở Tổng cục; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 May, 2015 | 0 Bình luận |
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 2
  • 17,575,633
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp