Viết bởi Nguyen Nam | 28/02/2023 | 0 Bình luận |

Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ngày càng được chú trọng trong các hoạt động của doanh nghiệp, nhất là tại các đơn vị đóng trên địa bàn các khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Bài viết nêu lên các yếu tố tác động đến việc áp dụng phương thức quản lý chất […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 30/06/2022 | 0 Bình luận |

Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Hà Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Hữu Cường – Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng toàn thể cán bộ Chi cục Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Sơn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner