Viết bởi Nguyen Nam | 06/09/2023 | 0 Bình luận |

Bệnh viện Da Liễu TP. HCM vừa được Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao giấy chứng nhận Lean Six Sigma cho 2 dự án. 2 dự án “Cải tiến chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám vảy nến 120” và dự án “Cải tiến […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 24/08/2023 | 0 Bình luận |

Thông tin chung về nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất của địa phương dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Mã số 05/NSCL-2022 Mục tiêu nhiệm vụ Trang bị kiến thức, phương pháp và […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 17/08/2023 | 0 Bình luận |

Hiệu suất hiệu quả thiết bị tổng thể (TEEP) là gì, công thức và tính TEEP, sự khác biệt giữa OEE và TEEP? Tất cả những thông tin về TEEP sẽ được giải đáp ngay sau đây. Khái niệm Hiệu suất hiệu quả thiết bị tổng thể (TEEP) là phiên bản mở rộng của hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 29/06/2023 | 0 Bình luận |

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển đội ngũ cán bộ nòng cốt am hiểu về các công cụ cải tiến nâng cao trong LSS và có kỹ năng quản lý dự án hiệu quả, Viện Năng suất Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen” theo […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 29/06/2023 | 0 Bình luận |

Xây dựng tiêu chuẩn và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn là hoạt động song song trong công tác tiêu chuẩn hóa. Từ năm 1962 đến nay, công tác tiêu chuẩn hóa đã chứng minh được vai trò của mình đối với đời sống, kinh tế và xã hội, là công cụ đắc lực của sản […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 28/06/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 23/6/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức Chương trình đào tạo nội bộ về nâng cao năng suất với Mô hình nhóm huấn luyện TWI. Diễn giả là bà Lê Thị Hoàng Anh – Chuyên gia tư vấn Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/06/2023 | 0 Bình luận |

Chiều ngày 22/6, tại TP.HCM, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Trong những năm gần đây, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá nước ta […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 15/06/2023 | 0 Bình luận |

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Các đánh giá khoa học thông qua các báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) đã chỉ ra rằng có thể tránh được nhiều hậu quả tồi tệ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 14/06/2023 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo công khai kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với những đề xuất đặt hàng thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322 không được phê duyệt tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/06/2023 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 1322); Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022 của Bộ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner