Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/04/2023 | 0 Bình luận |

Nông nghiệp hữu cơ là phương thức canh tác tái sử dụng một cách triệt để các nguồn hữu cơ, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất nông nghiệp như phân bón tổng hợp, thuốc bảo vệ thực vật, các chất điều tiết tăng trưởng của cây trồng và chất phụ gia trong […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/04/2023 | 0 Bình luận |

 Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim (VIMLUKI) đang tiến hành lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxxx:2023 quặng tinh cromit – yêu cầu kỹ thuật. Theo TS. Đào Duy Anh, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ – Luyện kim (VIMLUKI), năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/04/2023 | 0 Bình luận |

Theo chuyên gia, việc xây dựng kinh tế tuần hoàn cần lộ trình để xây dựng các tiêu chuẩn sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Song song đó cũng cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo để hướng đến một nền kinh tế bền vững ở nước ta. […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 17/04/2023 | 0 Bình luận |

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được từ việc triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Chương trình 712), trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 04/04/2023 | 0 Bình luận |

Giai đoạn 2023 – 2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng 115 tiêu chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu thuộc các lĩnh vực: 98 tiêu chuẩn địa chất – khoáng sản; 7 tiêu chuẩn ở lĩnh vực đo […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 16/03/2023 | 0 Bình luận |

Tiêu chuẩn được coi là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp định hướng và tăng chất lượng sản phẩm hàng hóa. Nhờ tiêu chuẩn hóa mà các sản phẩm của doanh nghiệp Việt tự tin hội nhập và cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm trên thế giới. Tại tọa đàm trực tuyến: “Chiến […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/03/2023 | 0 Bình luận |

Thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xe điện, thúc đẩy việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. Tiêu chuẩn cho xe điện: Có nhưng chưa đủ Theo ông Triệu Việt Phương, Phó Viện trưởng […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 09/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2022 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2022. Cụ thể Quyết định và danh mục như sau:  

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 08/02/2023 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 4 tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến sản phẩm hóa hơi. Cụ thể như sau:   Vụ TC

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/10/2015 | 0 Bình luận |

Xem chi tiết.

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner