Viết bởi Nguyen Nam | 22/05/2024 | 0 Bình luận |

Ngày 22/5/2024, thực hiện ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra buổi họp với các bộ ngành, hiệp hội doanh nghiệp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/05/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quyết định số 771/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 1 năm 2024. Theo đó, kèm theo Quyết định này là điều chỉnh kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/04/2024 | 0 Bình luận |

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2024, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 17 Thép được giao nhiệm vụ xây dựng 01 TCVN về Thép không gỉ hàm lượng niken thấp, mangan cao. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam kính mời các tổ chức, cá nhân […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/03/2024 | 0 Bình luận |

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Nếu đủ điều kiện theo quy định, dự án Luật này cũng sẽ được trình Quốc hội […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 06/03/2024 | 0 Bình luận |

Thực hiện Quyết định số 1789/QĐ-TĐC ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) ban hành Hướng dẫn hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, Trung tâm Đào […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 05/01/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành 2 quyết định: Quyết định số 3276/TĐC-TC ngày 29/12/2023 về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 3 năm 2023 và Quyết định số 3243/TĐC-TC ngày 27/12/2023 phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/12/2023 | 0 Bình luận |

Tại Hội nghị lần thứ 28 Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đối khí hậu (COP28) tổ chức mới đây (30/11-11/12) tại UAE, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) đã tham gia và giới thiệu về vai trò của tiêu chuẩn trong việc thực hiện các chính sách của quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 27/12/2023 | 0 Bình luận |

Hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua việc xây dựng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia góp phần nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là điều […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 01/11/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 20/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 141:2023 Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hóa học TCVN 1452:2023 Ngói đất sét nung và phụ kiện – Yêu cầu kỹ thuật TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 01/11/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 20/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:   TCVN 141:2008 Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hoá học TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung – Yêu […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner