Viết bởi Nguyen Nam | 05/01/2024 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành 2 quyết định: Quyết định số 3276/TĐC-TC ngày 29/12/2023 về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đợt 3 năm 2023 và Quyết định số 3243/TĐC-TC ngày 27/12/2023 phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 28/12/2023 | 0 Bình luận |

Tại Hội nghị lần thứ 28 Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đối khí hậu (COP28) tổ chức mới đây (30/11-11/12) tại UAE, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa thế giới (ISO) đã tham gia và giới thiệu về vai trò của tiêu chuẩn trong việc thực hiện các chính sách của quốc […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 27/12/2023 | 0 Bình luận |

Hội nhập quốc tế về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thông qua việc xây dựng và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia góp phần nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) được coi là điều […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 01/11/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 20/10/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2380/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 141:2023 Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hóa học TCVN 1452:2023 Ngói đất sét nung và phụ kiện – Yêu cầu kỹ thuật TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 01/11/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 20/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:   TCVN 141:2008 Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hoá học TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung – Yêu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 06/10/2023 | 0 Bình luận |

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích các thông tin được đề cập từ những phần trước, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận thấy để tính toán và xếp hạng các quốc gia vào Bảng xếp hạng chỉ số hạ tầng chất lượng với phát triển bền vững, UNIDO đã xây […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 03/10/2023 | 0 Bình luận |

Căn cứ Luật TC&QCKT, trên cơ sở đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN 2024 từ các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp. Tổng cục TCĐLCL đăng dự thảo KH TCVN 2024 để lấy ý kiến rộng rãi. Thời hạn nhận ý kiến góp ý trước ngày 06/11/2023. Dự thảo Quyết định và kế hoạch […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/09/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 12/09/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13770:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 13771:2023 Cao lanh để sản […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 25/09/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 31/08/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13753:2023 Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt – Yêu cầu thiết kế Chi […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 21/09/2023 | 0 Bình luận |

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner