Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 02/08/2022 | 0 Bình luận |

Kiểm tra chất lượng mã vạch là xác định khả năng quét và chất lượng của mã vạch so với thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn. Bất kỳ đối tác thương mại nào trong chuỗi cung ứng đều có thể và nên kiểm tra chất lượng mã vạch. Điều quan trọng là phải kiểm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/12/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 5/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (QCVN 13:2017/BKHCN). Theo Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân – Bộ Khoa học và Công nghệ, máy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 9:2012/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 8:2012/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 7:2011/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 4:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 3:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (26/6/2009)

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 2:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (28/4/2008)

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 1:2015/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner