Viết bởi Nguyen Nam | 21/09/2023 | 0 Bình luận |

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng VN

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 13/09/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 11/09/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13888:2023 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 29/06/2023 | 0 Bình luận |

Xây dựng tiêu chuẩn và phổ biến áp dụng tiêu chuẩn là hoạt động song song trong công tác tiêu chuẩn hóa. Từ năm 1962 đến nay, công tác tiêu chuẩn hóa đã chứng minh được vai trò của mình đối với đời sống, kinh tế và xã hội, là công cụ đắc lực của sản […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 23/05/2023 | 0 Bình luận |

Thế giới đang trên đỉnh của một làn sóng đổi mới và đột phá về công nghệ, khi các công nghệ mới nổi tiếp tục phát triển nhanh chóng và ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống, xã hội. Khái niệm về Công nghệ quan trọng và mới nổi (Critical and Emerging Technologies-CET) dần […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/03/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 301/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:   TCVN 8858:2011 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/05/2023 | 0 Bình luận |

Ngày 06/04/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13684-1:2023 ISO 15698-1:2012  Thép cốt bê tông – Thanh thép cốt có đầu neo – Phần 1: Các yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 21/01/2023 | 0 Bình luận |

Một bộ quy chuẩn điều kiện xanh với tiêu chí cụ thể sẽ hoạt động như kim chỉ nam để hướng dẫn các ngân hàng trong nước và quốc tế, thúc đẩy tín dụng xanh hiệu quả hơn. Theo Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, giai đoạn 2017 – 2021, dư nợ cấp tín […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 02/08/2022 | 0 Bình luận |

Kiểm tra chất lượng mã vạch là xác định khả năng quét và chất lượng của mã vạch so với thông số kỹ thuật của tiêu chuẩn. Bất kỳ đối tác thương mại nào trong chuỗi cung ứng đều có thể và nên kiểm tra chất lượng mã vạch. Điều quan trọng là phải kiểm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/12/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 5/12/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (QCVN 13:2017/BKHCN). Theo Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân – Bộ Khoa học và Công nghệ, máy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/12/2017 | 0 Bình luận |

QCVN 9:2012/BKHCN- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner