Viết bởi Trương Vân | 16 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 614/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 8893:2020 Cấp kỹ thuật đường sắt quốc gia Xem chi tiết QĐ 614 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4054/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6548:2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Xem chi tiết tại đây QĐ 4054 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo. TCVN 12741:2019 ISO/TS […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4139/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8167:2009 Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm từ gỗ – Loại môi trường sử dụng TCVN 4738:1989 Bảo quản […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12194-1:2019 Quy trình giám định tuyến gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 12372-1:2019 Quy trình […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 6 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 13 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây: 1. TCVN 12195-1:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung 2. TCVN 12195-2-7:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 18/11/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3459/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12608:2019 Sản phẩm thủy sản – Cá tra phi lê đông lạnh – Phương pháp xác định hàm lượng nước 2. TCVN 12614:2019 Tôm sú, […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 12/08/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2306/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12630-1:2019 Bản đồ lập địa – Quy định trình bày và thể hiện nội dung – Phần 1: Bản đồ lập địa cấp I 2. […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 8/10/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2934/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 09 tiêu chuẩn quốc gia(TCVN) sau đây: 1. TCVN 8400-15:2015 Bệnh động vật – Quy trình chuẩn đoán – Phần 15:Bệnh xoắn khuẩn do Leptospira 2. TCVN 8400-44:2019 Bệnh thủy sản – Quy […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 3 April, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4140/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 11 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 4738:2019 Bảo quản gỗ – Thuật ngữ và định nghĩa 2. TCVN 8167:2019 Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ – Loại […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,545,197
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp