Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8242-3:2018 / ISO 4306-3:2016 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp TCVN 12432-1:2018 / ISO 9926-1:1990 Cần trục – Đào tạo người vận hành – Phần […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4129/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12333:2018 / ISO 10734:2016 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền của tay kéo khóa TCVN 12334:2018 / ISO 10750:2015 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2108, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12327:2018 / ISO 2233:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Điều hòa để thử […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4212/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12350-1:2018 / ISO 16890-1:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12351:2018 / ISO 24518:2015 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Quản lý khủng hoảng các đơn vị ngành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9982-1:2018 / ISO 23953-1:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng TCVN 9982-2:2018 / ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4243/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Phần […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3869/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Quyết định số 3869/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1592:2013 / ISO […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013  / ISO/IEC […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4183/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7835 – X16:2018 / ISO 105 – X16:2016 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 7,246,300
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp