Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4114/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4113/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 03/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 19/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):   Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 9 August, 2020 | 0 Bình luận |

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ ngày 01/8/2020, Thông tư 26/2019/TT- BKHCN quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật chính thức có hiệu lực. Xin mời Quý bạn đọc xem toàn văn thông tư tại đây: 26.2020-TT.BKHCN.

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12747:2019 ISO 5496:2006 Phân tích cảm quan – Phương pháp luận – Hướng dẫn ban đầu và huấn luyện người đánh […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 13/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3759/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia:  1.TCVN 12237-2-1:2019 (IEC 61558-2-1:2007) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 9 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1579/QĐ-BKHCN công bố  06 Tiêu chuẩn quốc gia. 1.TCVN 12478-1:2019 (ISO/IEC 18013-1:2018) Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 1: Đặc tính vật lý và tập dữ liệu cơ sở 2.TCVN 12478-3:2019 (ISO/IEC 18013-3:2017) […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 15,545,027
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp