Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9525:2012 / EN 13805:2002 Thực phẩm – Phân hủy mẫu bằng áp lực để xác định các nguyên tố vết Xem chi tiết tại đây Quyết định 4233

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4229/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7472:2005 / ISO 5817:2003 Hàn – Các liên kết hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn chùm tia) […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4221/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia:  TCVN 6434-1:2008 /  IEC 60898-1:2003 Khí cụ điện – Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự – Phần 1: Áptômát dùng cho […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7139:2002 / ISO 13722:1996 Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng Brochthrix thermosphacta – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. TCVN 7850:2008 / ISO/TS 22964:2006 Sữa và sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4213/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 6388:2006 / CODEX STAN 70-1981, Rev.1-1995 Cá ngừ đóng hộp TCVN 6390:2006 / CODEX STAN 94-1981, Rev.1-1995 Cá trích và các sản phẩm cá trích đóng hộp TCVN 6391:2008 / […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4200/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 4330:2986 Thức ăn chăn nuôi – Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua (muối ăn) TCVN 4806:2007 / ISO 6495:1999 Thức ăn chăn nuôi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4198 về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6747:2009 / ISO 60062:2004 Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện Xem chi tiết tại đây Quyết định 4198

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4184/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 7756-4:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng thể tích TCVN 7756-5:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định 4192/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 5271:2008 Mật ong – Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ. Xem chi tiết tại đây Quyết định 4192

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4118/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.  Trong đó hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn: TCVN 833211:2011 Da – Phép thử hóa – Xác định hàm lượng crom (VI) Xem chi tiết tại đây Quyết định 4118

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 7,246,194
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp