Viết bởi admin | 8 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 37001:2018 Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng          ISO 37001:2016 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/4/2019, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 706/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4149/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12599:2018   Thức ăn chăn nuôi- Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực      EN 16007:2011      […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết số 4147/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8368:2010 Gạo nếp trắng TCVN 8370:2010 Thóc tẻ TCVN 8371:2010 Gạo lật Xem chi tiết tại đây HBTCQG4147  

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4146/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất TCVN 12460:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến cà phê TCVN 12461:2018 Quy phạm thực […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4154/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn TCVN 5815:2018 Phân hỗn hợp NPK- Phương pháp thử TCVN 8560:2018 Phân bón- Phương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 April, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 05 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1078:1999 Phân lân canxi magiê (Phân lân nung chảy) TCVN 4440:2004 Supe phosphat đơn TCVN 8856:2012 Phân bón diamoni phosphat (DAP) TCVN 5815:2001 Phân bón […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu cơ TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu cơ TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL Xem chi tiết tại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 15 March, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 6/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 6,560,628
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp