Viết bởi admin | 3 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12473:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Glyphosate bằng phương pháp sắc lỏng ký hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn sau đây: TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô- Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu TCVN 12661:2019  […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12588-1:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển- Phần 1: Yêu cầu kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO 37001:2018   Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng ISO 37001:2016 Xem chi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 06/9/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định số 2583/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8685-20:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle TCVN 8685-21:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 21: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định số 3873/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12346:2018     EN 16802:2016   Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng- Xác định asen vô cơ trong […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 1178/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, quyết định số 1177/QĐ-BKHCN công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 11407:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng silic […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định 4240/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và quyết định 4241/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, QĐ 4240/QĐ-BKHCN hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2009 Bình đun nước nóng có dự trữ- Hiệu suất năng lượng. QĐ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 11407:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử TCVN 12620:2019 Phân bón- Xác định tổng hàm lượng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 11407:2016 Phân bón rắn- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử Xem chi tiết tại đây QÐ 1177 HBTC

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 6,560,613
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp