Viết bởi Trương Vân | 18 September, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 9/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2484 về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 12669-1:2020 / IEC 60204-1:2016 An toàn máy – Thiết bị điện của máy – Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 12669-11:2020 / IEC 60204-11:2018 […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 18 September, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN 122:2020) Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4166/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): QĐ 4166 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 01/6/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4147/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):     Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4146/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4143/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4142/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4114/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):   Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 21 August, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4116/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây): Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 12
  • 15,544,975
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp