Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13391-1:2021 / ISO 5834-1:2019 Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 1: Dạng bột TCVN 13391-2:2021 / ISO 5834-2:2019 Vật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3428/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13383:2021 / ISO 18778:2005 Thiết bị hô hấp – Máy theo dõi trẻ sơ sinh – Yêu cầu chung TCVN 13384-1:2021 / ISO 9187-1:2010 Thiết bị tiêm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 01/03/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 1/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 233/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia; TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/01/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: “4. Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 3814/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, ban hành 05 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13232:2020 / ISO 14539:2000 Tay máy rô bốt công nghiệp – Cầm nắm đối tượng bằng tay kẹp – Từ vựng và trình bày các đặc tính TCVN 13233-1:2020 / ISO […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4034/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13228: 2020 / ISO 8373:2021 Rô bốt và bộ phận cấu thành rô bốt – Từ vựng TCVN 13229-1:2020 / ISO 10218-1:2011 Rô bốt và các bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 05/11/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2779/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 tiêu chuẩn: TCVN 13346-2021 Công trình chống đất sụt trên đường ô tô – Yêu cầu khảo sát và thiết kế Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 5/11/2021, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 2780/QĐ-BKHCN về việc công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính Xem chi tiết tại đây QĐ2780 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN vừa ban hành quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Qquốc gia thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner