Viết bởi Trương Vân | 15 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4237/QĐ-BKHCN huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, huỷ bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO 9004:2011 / ISO 9004:2009 Quản lý chất lượng ảnh để thành công bền vững phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng TCVN ISO 19011:2013 / ISO […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4121/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 06 tiêu chuẩn quốc gia về cáp mềm, cáp điện lực, sợi dây thép, dây đồng trần Xem chi tiết tại đây QĐ 4121

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4120/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia về nhôm ôxit. Xem chi tiết tại đây QĐ 4120

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4136/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Công bố 08 Tiêu chuẩn liên quan đến vòi nước vệ sinh, van cấp, két xả bệ xí, bồn tiểu nam, bệ xí bệt. Xem chi tiết tại đây  QĐ 4136        

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

 Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4015/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến pin , pin lithium-ion và acquy lithium Xem chi tiết tại đây QĐ 4015

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4110/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8242-3:2009 / ISO 4306:2003 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp Công bố 07 Tiêu chuẩn […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 10 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4119/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó công bố 08 Tiêu chuẩn sau đây: TCVN 7335-3:2018 / ISO 17226-3:2011 Da – Xác định hàm lượng formaldehyt – Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da TCVN 11129-1:2018 / ISO 5402-1:2017 Da – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 28 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12582:2018 Phương tiện giao thông đường sắt – Thiết bị chống ngủ gật – Yêu cầu kỹ thuật và tính năng hoạt động. Xem chi tiết tại đây QĐCBTC 4125

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4233/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9053:2011 / ISO 8713:2005 Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng TCVN 9057-1:2011 / ISO 23273-1:2006 Phương tiện giao thông đường […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4235/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO 22000:2007 / ISO 22000:2005 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm Xem chi tiết […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 3
  • 7,246,093
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp