Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3612/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) TCVN 8991:2011 / ISO 11949:1995 Thép tấm cán nguội được phủ thiếc bằng mạ điện TCVN 8993:2011 / ISO 11950:1995 Thép cán nguội phủ crom/crom oxit bằng điện phân […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3500/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) TCVN 4118:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế TCVN 8637:2011 Công trình thủy lợi – Máy bơm nước – Yêu cầu kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 6001-1:2008 / ISO 5815-1:2003 Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 1: Phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3453/QĐ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5977:2009 /ISO 9096:2003 Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công TCVN 8712:2011 / ISO 12039:2001 Phát thải […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN banh hành Quyết định số 3437/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Trong đó, ban hành hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 8963:2011 / ASTM D5198-09 Chất thải – Phương pháp phá mẫu bằng axit nitric TCVN 8965:2011 / ASTM D5830-95 Chất thải – Phân tích dung môi trong […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3421/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố hủy bỏ 2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5979:2007 / TCVN 10390:2005 Chất lượng đất – Xác định pH TCVN 6651:2000 / TCVN 11274:1998 Chất lượng đất – Xác định đặc tính giữ nước […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 24/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3379/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, ban hành hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 10466:2014 Thiết bị khai thác thủy sản – Lồng bẫy – Thông số kỹ kích thước cơ bản Xem chi tiết tại đây QĐ 3379 Để biết […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 24/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3377/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia. TCVN 4358:1986 Ván lạng  Xem chi tiết tại đây QĐ 3377 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 17/05/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 04/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 260/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 13432:2022 Bộ phận, thiết bị và hệ thống khai thác dầu khí dưới biển – Phân cấp và chứng nhận TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 13/04/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-BKHCN công bố 2 Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner