Viết bởi admin | 11 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3857/QĐ-BKHCN TCVN 11974:2017 Thông tin và tư liệu. Lược đồ cho thông tin vốn tư liệu TCVN 11975:2017 Thông tin và tư liệu. Mã văn bản tiêu chuẩn quốc tế […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 8 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 13/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 933/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: TCVN 11367-5:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 5: Mật mã dự trên định danh TCVN 12211: 2018 Công nghệ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 2 May, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia: Quyết định 3757/QĐ-BKHCN TCVN 5544:1991 Đồ kim hoàn – Cỡ nhẫn – Định nghĩa, phép đo và ký hiệu TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3964/QĐ-BKHCN TCVN 11985-1:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 1: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3830/QĐ-BKHCN TCVN 11996-1:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan TCVN 11996-3:2017 Mạng và hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 20 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 08/12/2017; 20/12/2017; 28/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 2492/QĐ-BKHCN (08/12/2017) TCVN 11344-2:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 2: Áp suất không khí thấp TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định  về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 3886/QĐ-BKHCN TCVN 8606-6:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/12/2017, 14/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3537/QĐ-BKHCN (12/12/2017) TCVN 11852:2017 Ứng dụng đường sắt. Điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện TCVN 11853:2017 Ứng dụng đường sắt. Hệ thống lắp đặt […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/3/2018 và 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 584/QĐ-BKHCN (20/3/2018) TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thi công và nghiệm thu Quyết định 674/QĐ-BKHCN (28/3/2018) TCVN 12154: 2018 Thông […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 April, 2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 671/QĐ-BKHCN TCVN 5107:2003 Nước mắm Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 672/QĐ-BKHCN TCVN 5107:2018 Nước mắm Xem chi tiết các […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 5,938,280
  • 0
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
Giới thiệu doanh nghiệp