Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 5/11/2021, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 2780/QĐ-BKHCN về việc công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 10184:2021 Đất xây dựng – Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính Xem chi tiết tại đây QĐ2780 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 24/12/2021 | 0 Bình luận |

Bộ KH&CN vừa ban hành quyết định số 3102/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp Qquốc gia thực hiện từ năm 2022 thuộc Chương trình Quốc gia […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 13/09/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13335:2021 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống gom điện – Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc TCVN 13336:2021 Ứng dụng đường […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3972/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 13160:2020 ISO 7439:2015 Dụng cụ tử cung tránh thai chứa đồng – Yêu cầu và thử nghiệm TCVN 13161:2020 ISO 11249:2018 Dụng cụ tử cung tránh thai chứa đồng […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3946/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12913:2020 ISO 9308-2:1990: Chất lượng nước – Xác định – Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform – Vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6187-2:2020 ISO 9308-2:2012 Chất lượng nước – Phương pháp vi khuẩn Escherichia coli và coliform – Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Xem […]

Xem thêm

Viết bởi Yến Hoa Ngô Kiều | 15/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 25/06/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 6170-13:2021: Giàn cố định trên biển – Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu Xem chi tiết tại QD1702 Để biết thông tin chi tiết về […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 09/09/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2483/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12913:2020 Bê tông nhựa nóng – Phương pháp xác định độ mềm từ biến và cường độ bằng mô hình kéo gián tiếp TCVN 12914:2020 Bê tông nhựa […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 13/09/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2283/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 11820:2021 Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 5: Công trình bến Xem chi tiết tại đây QĐ 2283 Để […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 05/11/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 10/08/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2191/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): TCVN 12882:2020 Đánh giá tải trọng khai thác cầu đường bộ Xem chi tiết tại đây QĐ 2191 Để biết thông tin chi tiết về […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Liên kết Website
Đối tác