Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3207/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12270:2018 Nhà ươm, trồng cây – Các yêu cầu  Xem chi tiết tại đây: QĐ 3207

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 06/9/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 8320:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế Xem chi tiết tại đây QĐ 2585

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1638/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 172:2019 Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần Xem chi tiết tại đây QĐ 1638

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 13/6/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1637/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 172:2011 / ISO 589:2008 Than đá – Xác định hàm lượng ẩm toàn phần Xem chi tiết tại đây QĐ 1637

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 08/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 2253/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 3166:2008 / ASTM D 5580-02 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2252/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 3166:2019 / ASTM D 5580-15 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng hợp các hydrocacbon thơm – Phương […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7866:2008 / ASTM D 4951-06 Dầu bôi trơn – Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 12 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2249 công bố Tiêu chuẩn quốc gia . Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7866:2019 / ASTM D 4951-14 Dầu bôi trơn – Xác định các nguyên tố phụ gia bằng phương pháp phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 11 September, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số  2251/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12046-1:2019 / ISO 6326-1:2007 Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung TCVN 12046-5:2019 / ISO 6326-5:1989 Khí […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 16 July, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4190/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12304:2018 / ISO 8772:2006 Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp  – Polyethylene (PE) TCVN 12305:2018 / ISO 8773:2006 Hệ […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 7,377,379
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp