Viết bởi admin | 23/11/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Xem chi tiết Quyết định số 1782/QĐ-TĐC

Xem thêm

Viết bởi admin | 07/09/2017 | 0 Bình luận |

Tổng cục Hải quan cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg ngày 17/8/2017, theo đó bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng. Theo quy định hiện hành, các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 29/08/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau đây: Quyết định 2167/QĐ-BKHCN TCVN 11793:2017 Đường sắt khổ 1000 mm – Yêu cầu thiết kế tuyến Quyết định 2168/QĐ-BKHCN TCVN 11818:2017 An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC) – Thay […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/08/2017 | 0 Bình luận |

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 37/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017. Theo Bộ Khoa học và Công […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 10/08/2017 | 0 Bình luận |

Từ ngày 15/09/2017, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ được áp dụng theo quy định của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/07/2017. Nghị định này quy định, phạt từ 20 – 25 triệu đồng đối với hành vi ngâm, tẩm hóa chất vào […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 09/08/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 22/6/2017 Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã ký Lệnh số 01/2017/L-CTN về việc công bố Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner