Viết bởi Biên tập viên ISMQ | 4 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 16/04/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 7795:2021 Biệt thự du lịch Xem chi tiết tại đây 875 Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 4 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 25/5/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1.TCVN 13323:2021 / BS EN 12270:2013 Thiết bị leo núi – Phanh chống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử 2. TCVN 13324:2021 / BS EN 12275:2013 Thiết bị leo núi […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 4 June, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 28/01/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13321–1:2021 / BS EN 12503-1:2013 Thảm thể thao – Phần 1: Yêu cầu an toàn đối với thảm thể dục dụng cụ 2. TCVN 13321–2:2021 / BS […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 6 May, 2021 | 0 Bình luận |

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa ban hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm thèo Quyết định này

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4027/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 13246:2020 / ISO 20426.2018 Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro về sức khỏe đối với việc tái sử dụng nước không […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 12971:2020 / ISO 15819:2014 Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4023/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12964:2020 / ISO 11200:2014 Âm học – Tiếng ồn phát ra từ máy và thiết bị – Hướng dẫn sử dụng […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 22 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 12/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3096/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 13150–1:2020 Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ô tô – Thi công […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4025/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12959:2020 / ISO 11206:2011 Chất lượng nước – Xác định bromat hòa tan – Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 15 April, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 1. TCVN 2102:2020 / ISO 3668:2017 Sơn và vecni – Phương pháp so sánh trực quan màu sắc 2. TCVN 5670:2020 / ISO 1514:2016 Sơn […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 16,233,102
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp