Viết bởi admin | 12 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013  / ISO/IEC […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4183/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7835 – X16:2018 / ISO 105 – X16:2016 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4173/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12233:2018 / IES LM – 82 – 12 Xác định đặc tính điện quang và quang phụ thuộc vào nhiệt độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4130/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12288:2018 / ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng. TCVN 12289:2018 / ISO 30405:2016 Quản lý nguồn nhân […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn. Theo đó, hủy bỏ 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 9982-1:2013 / ISO 23953-1:2005 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng TCVN 9982-2:2013 / ISO 23953-2:2005 Tủ lạnh bày hàng – […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4187/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 11268-11:2018 / ISO 603-11:1999    Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính- Kích thước- Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 June, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4056/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 12473:2018 Thuốc bảo vệ thực vật- Xác định hàm lượng hoạt chất Glyphosate bằng phương pháp sắc lỏng ký hiệu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn sau đây: TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô- Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu TCVN 12661:2019  […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4106/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12588-1:2018 Phụ gia dùng cho vữa và bê tông sử dụng cát biển và nước biển- Phần 1: Yêu cầu kỹ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27 May, 2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO 37001:2018   Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng ISO 37001:2016 Xem chi […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 0
  • 6,368,086
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp