Viết bởi Trương Vân | 13/04/2022 | 0 Bình luận |

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-BKHCN công bố 2 Tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy chữa cháy. Theo đó, tiêu chuẩn TCVN 13455:2022 – Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 12/04/2022 | 0 Bình luận |

“Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: “4. Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 12/04/2022 | 0 Bình luận |

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định mới trong hai Luật TC&QCKT và Luật CLSPHH sẽ tác động mạnh mẽ không chỉ trong công tác quản lý mà còn thay đổi nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ngày 16/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2114/QĐ-TTg kế hoạch […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3590/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13398:2021 / ISO 8836:2019 Ống hút sử dụng cho đường hô hấp TCVN 13399:2021 / ISO 18472:2018 Tiệt khuẩn sản phẩm chăm sóc sức khỏe – Chất […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 31/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13391-1:2021 / ISO 5834-1:2019 Vật cấy ghép phẫu thuật – Nhựa polyetylen siêu cao phân tử – Phần 1: Dạng bột TCVN 13391-2:2021 / ISO 5834-2:2019 Vật […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3428/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13383:2021 / ISO 18778:2005 Thiết bị hô hấp – Máy theo dõi trẻ sơ sinh – Yêu cầu chung TCVN 13384-1:2021 / ISO 9187-1:2010 Thiết bị tiêm […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 01/03/2022, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13455:2022 Phòng cháy chữa cháy – Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động – Yêu cầu kỹ thuật và […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 23/03/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 1/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 233/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia; TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy TCVN 13457-1:2022 Phòng cháy chữa […]

Xem thêm

Viết bởi Nguyen Nam | 07/01/2022 | 0 Bình luận |

Ngày 09/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10 như sau: “4. Bộ […]

Xem thêm

Viết bởi Trương Vân | 29/12/2021 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 3814/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, ban hành 05 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 13232:2020 / ISO 14539:2000 Tay máy rô bốt công nghiệp – Cầm nắm đối tượng bằng tay kẹp – Từ vựng và trình bày các đặc tính TCVN 13233-1:2020 / ISO […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner