Viết bởi admin | 07/02/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3866/QĐ-BKHCN TCVN 8021-1:2008 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 1: Mã phân định […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/01/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3761/QĐ-BKHCN (28/12/2017) TCVN 11863:2017 Phương pháp thống kê đánh giá độ không đảm bảo – Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo sử dụng thiết kế chéo hai yếu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/01/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2017 và 28/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau về việc hủy bỏ và công bố các tiêu chuẩn Quốc gia sau: Các Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quyết định 3592/QĐ-BKHCN (18/12/2017) TCVN 7761-2:2007 Cần trục – Cơ cấu hạn chế và cơ cấu chỉ báo. Phần […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27/12/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 08/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Phụ lục của quyết định này bao gồm các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/12/2017 | 0 Bình luận |

TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp đánh […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26/12/2017 | 0 Bình luận |

Tại Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết, mã số QCVN 64:2017/BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 20/11/2017. Quy chuẩn này quy định việc mã hóa số liệu quan trắc khí tượng trên cao, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22/12/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 20/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT công bố Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn về chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini có ký hiệu: QCVN 02:2017/BCT. QCVN 02:2017/BCT do Ban soạn […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21/12/2017 | 0 Bình luận |

Kể từ ngày 1/1/2018, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ dừng mọi thủ tục đăng kiểm đối với ô tô chạy bằng nhiên liệu diesel không đáo ứng được mức khí thải theo quy định. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các cơ sỏ sản xuất, lắp ráp xe ô […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/12/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 01/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3395/QĐ-BKHCN TCVN 11808:2017 Nhựa đường – Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động Quyết định 3396/QĐ-BKHCN TCVN 11893:2017 Bentonite – Phương pháp thử Xem […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 23/11/2017 | 0 Bình luận |

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Xem chi tiết Quyết định số 1782/QĐ-TĐC

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner