Viết bởi admin | 20/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 08/12/2017; 20/12/2017; 28/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 2492/QĐ-BKHCN (08/12/2017) TCVN 11344-2:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 2: Áp suất không khí thấp TCVN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định  về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 3886/QĐ-BKHCN TCVN 8606-6:2010 Phương tiện giao thông đường bộ – Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên né […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 12/12/2017, 14/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3537/QĐ-BKHCN (12/12/2017) TCVN 11852:2017 Ứng dụng đường sắt. Điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện TCVN 11853:2017 Ứng dụng đường sắt. Hệ thống lắp đặt […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 20/3/2018 và 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 584/QĐ-BKHCN (20/3/2018) TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thi công và nghiệm thu Quyết định 674/QĐ-BKHCN (28/3/2018) TCVN 12154: 2018 Thông […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia 671/QĐ-BKHCN TCVN 5107:2003 Nước mắm Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 672/QĐ-BKHCN TCVN 5107:2018 Nước mắm Xem chi tiết các […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 614/TĐC-ĐL về việc thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 6 của Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Khoa học và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 04/04/2018 | 0 Bình luận |

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và tiền chất thuốc nổ.   Vật liệu nổ công nghiệp được sử dụng nhiều trong khai […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 03/04/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 18/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3494/QĐ-BKHCN (18/12/2017) TCVN 11780:2017 Công nghệ thông tin. Các kỹ thuật an toàn. Hướng dẫn về an toàn không gian mạng TCVN 11779:2017 Công nghệ thông tin. Các […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về viêc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3978/QĐ-BKHCN TCVN 8331:2010 Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 27/03/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia Quyết định 3911/QĐ-BKHCN TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn Quyết định […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner