Viết bởi admin | 16/08/2018 | 0 Bình luận |

 Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14/08/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2092/QĐ – BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia như sau: TCVN 12199-1:2018 Tiêu chuẩn này đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ – Phần 1: Đối tượng và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 01/08/2018 | 0 Bình luận |

Đây là nội dung quan trọng tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/6/2018. Theo đó, đối với các thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) khí thì cần đáp ứng các điều kiện sau: – Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17/07/2018 | 0 Bình luận |

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có hướng dẫn tư vấn, đánh giá đào tạo theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức chứng nhận và cơ sở đào tạo. Theo đó, thực hiện quy định tại điểm c khoản 4 Điều 4 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/07/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/06/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ  quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng . Theo đó từ ngày 01 tháng 07 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 28/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2018/TT-BKHCN về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong. Theo đó kể từ ngày […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 13/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định sau vê việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 3901/QĐ-BKHCN TCVN 11936:2017 Sản phẩm nhân sâm TCVN 11937:2017 Thực phẩm bổ sung và nguyên liệu thực vật. Xác định aconitum alkaloid. Phương pháp sắc kí lỏng với detector […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 11/7/2017;31/10/2017 và tháng 12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 1840/QĐ-BKHCN (11/7/2017) TCVN 11736:2017 Công trình thủy lợi – Kết cấu bảo vệ bờ biển – Thiết kế, thi công và nghiệm thu Quyết định 2930/QĐ-BKHCN (31/10/2017) […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/06/2018 | 0 Bình luận |

Ngày 15/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 05/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/06/2018 | 0 Bình luận |

Tháng 3 và tháng 5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau: Quyết định 464/QĐ-BKHCN (09/3/2018) TCVN 10684-5: 2018 Cây công nghiệp lâu năm – Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống – Phần 5: Cây dừa Quyết định 585/QĐ-BKHCN (19/3/2018) TCVN […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner