Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4217/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7139:2002 / ISO 13722:1996 Thịt và sản phẩm thịt – Định lượng Brochthrix thermosphacta – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. TCVN 7850:2008 / ISO/TS 22964:2006 Sữa và sản […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4213/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 6388:2006 / CODEX STAN 70-1981, Rev.1-1995 Cá ngừ đóng hộp TCVN 6390:2006 / CODEX STAN 94-1981, Rev.1-1995 Cá trích và các sản phẩm cá trích đóng hộp TCVN 6391:2008 / […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4200/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 4330:2986 Thức ăn chăn nuôi – Phương pháp xác định hàm lượng natri clorua (muối ăn) TCVN 4806:2007 / ISO 6495:1999 Thức ăn chăn nuôi […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4198 về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 6747:2009 / ISO 60062:2004 Hệ thống mã dùng cho điện trở và tụ điện Xem chi tiết tại đây Quyết định 4198

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4184/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 7756-4:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định khối lượng thể tích TCVN 7756-5:2007 Ván gỗ nhân tạo – Phương pháp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định 4192/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 5271:2008 Mật ong – Xác định độ axit bằng phương pháp chuẩn độ. Xem chi tiết tại đây Quyết định 4192

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4118/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.  Trong đó hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn: TCVN 833211:2011 Da – Phép thử hóa – Xác định hàm lượng crom (VI) Xem chi tiết tại đây Quyết định 4118

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KHCN ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8242-3:2018 / ISO 4306-3:2016 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp TCVN 12432-1:2018 / ISO 9926-1:1990 Cần trục – Đào tạo người vận hành – Phần […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4129/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12333:2018 / ISO 10734:2016 Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền của tay kéo khóa TCVN 12334:2018 / ISO 10750:2015 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2108, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12327:2018 / ISO 2233:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Điều hòa để thử […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner