Viết bởi admin | 14/05/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: TCVN 11407:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử TCVN 12620:2019 Phân bón- Xác định tổng hàm lượng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14/05/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:  TCVN 11407:2016 Phân bón rắn- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử Xem chi tiết tại đây QÐ 1177 HBTC

Xem thêm

Viết bởi admin | 08/05/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 01 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 37001:2018 Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng          ISO 37001:2016 […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 01/4/2019, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 706/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 02 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12604-1:2019 Kết cấu bảo vệ bờ biển- Cấu kiện bè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4149/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: 1. TCVN 12599:2018   Thức ăn chăn nuôi- Xác định ochratoxin A bằng phương pháp làm sạch qua cột ái lực      EN 16007:2011      […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết số 4147/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 03 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 8368:2010 Gạo nếp trắng TCVN 8370:2010 Thóc tẻ TCVN 8371:2010 Gạo lật Xem chi tiết tại đây HBTCQG4147  

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4146/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất TCVN 12460:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến cà phê TCVN 12461:2018 Quy phạm thực […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 4154/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, công bố 07 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1078:2018 Phân lân nung chảy TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn TCVN 5815:2018 Phân hỗn hợp NPK- Phương pháp thử TCVN 8560:2018 Phân bón- Phương […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 24/04/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4153/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, hủy bỏ 05 tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1078:1999 Phân lân canxi magiê (Phân lân nung chảy) TCVN 4440:2004 Supe phosphat đơn TCVN 8856:2012 Phân bón diamoni phosphat (DAP) TCVN 5815:2001 Phân bón […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18/03/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3965/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu cơ TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu cơ TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner