Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2108, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4135/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12327:2018 / ISO 2233:2000 Bao bì – Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đủ, hoàn chỉnh – Điều hòa để thử […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4212/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12350-1:2018 / ISO 16890-1:2016 Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung – Phần 1: Quy định kỹ thuật, yêu cầu và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4210/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 12351:2018 / ISO 24518:2015 Các hoạt động liên quan đến dịch vụ nước sạch và nước thải – Quản lý khủng hoảng các đơn vị ngành […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4216/QĐ-BKHCN về việc công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9982-1:2018 / ISO 23953-1:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng TCVN 9982-2:2018 / ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 19/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4243/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Quyết định số 4242/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông – Phần […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 14/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 19/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3869/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Quyết định số 3869/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 1592:2013 / ISO […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013  / ISO/IEC […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 12/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4183/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 7835 – X16:2018 / ISO 105 – X16:2016 Vật liệu dệt – Phương pháp xác định độ bền màu – Phần X16: […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 11/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4173/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12233:2018 / IES LM – 82 – 12 Xác định đặc tính điện quang và quang phụ thuộc vào nhiệt độ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 05/06/2019 | 0 Bình luận |

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 4130/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia. Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây: TCVN 12288:2018 / ISO 30400:2016 Quản lý nguồn nhân lực – Từ vựng. TCVN 12289:2018 / ISO 30405:2016 Quản lý nguồn nhân […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Link Websites
Partner